An-Nahl 80-87, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-276)

An-Nahl: 16/An-Nahl-80, 16/An-Nahl-81, 16/An-Nahl-82, 16/An-Nahl-83, 16/An-Nahl-84, 16/An-Nahl-85, 16/An-Nahl-86, 16/An-Nahl-87, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-276, An-Nahl 80-87
direction_left
direction_right
Luister Koran: 16/An-Nahl-80
16/An-Nahl-80: En Allah maakte voor jullie jullie huizen tot plaatsen om uit te rusten en Hij maakte voor jullie de huiden van het vee tot tenten die licht zijn op de dag dat jullie reizen en op de dag dat jullie je vestigen (en Hij maakte) hun wol en hun vacht tot gebruikszaken en als een genieting voor een bepaalde tijd.
Luister Koran: 16/An-Nahl-81
16/An-Nahl-81: En Allah gaf jullie uit wat Hij schiep schaduwen en Hij maakte voor jullie in de bergen schuilplaatsen en Hij gaf jullie kleding die jullie tegen de hitte beschermt en kleding die jullie tegen jullie oorlog beschemt. Op deze wijze vervolmaakt Hij voor juille Zijn gunst. Hopelijk zullen jullie je (aan Hem) overgeven.
Luister Koran: 16/An-Nahl-82
16/An-Nahl-82: Maar als zij zich afwenden: jouw plicht (O Moehammad) is slechts de duidelijke verkondiging.
Luister Koran: 16/An-Nahl-83
16/An-Nahl-83: Zij herkennen de gunst van Allah en daarop ontkennen zij die en de meesten van hen zijn ondankbaren.
Luister Koran: 16/An-Nahl-84
16/An-Nahl-84: Op de Dag zullen Wij uit iedere gemeenschap een getuige doen opstaan, dan zullen degenen die ongelovig zijn geen gehoor gegeven worden en zij krijgen niet de gelegenheid zich te verbeteren.
Luister Koran: 16/An-Nahl-85
16/An-Nahl-85: En wanneer degenen die onrecht pleegden de bestraffing zien zal die voor hen niet lichter gemaakt worden en zij zullen geen uitstel krijgen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-86
16/An-Nahl-86: En wanneer degenen die deelgenoten toekenden hun deelgenoten zullen zien, zullen zij zeggen: "Onze Heer! Zij zijn degenen die onze deelgenoten waren die wij naast U plachten aan te roepen." Maar zij (de deelgenoten) zullen hun woorden terugweirpen, en zeggen: "Voorwaar, jullie zijn zeker leugenaars!"
Luister Koran: 16/An-Nahl-87
16/An-Nahl-87: En op die Dag zullen zij Allah hun onderwerping tonen. En wat zij plachten te verzinnen zal van hen weggedwald zijn.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: