NAHL 80-87, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-276)

NAHL: 16/NAHL-80, 16/NAHL-81, 16/NAHL-82, 16/NAHL-83, 16/NAHL-84, 16/NAHL-85, 16/NAHL-86, 16/NAHL-87, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-276, NAHL 80-87
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 16/NAHL-80
16/NAHL-80: Ve Allah, sizin için evlerinizden sekînet (huzur) yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden, yolculuk (göç) ettiğiniz gün(ler)de ve ikâmet ettiğiniz (konakladığınız) gün(ler)de hafif olan (taşınabilen) evler (çadırlar) ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı (yaptı).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-81
16/NAHL-81: Ve Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan (yağmurdan, rüzgârdan) barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler (gömlekler) ve sizi şiddetli (darbelerden) koruyan gömlekler (zırhlar) kıldı. Sizin üzerinizdeki ni’metini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki; böylece teslim olursunuz.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-82
16/NAHL-82: Artık yüz çevirirlerse, bundan sonra sana düşen, sadece açık bir tebliğdir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-83
16/NAHL-83: Onlar, Allah’ın ni’metini biliyorlar, sonra onu inkâr ediyorlar.Ve onların çoğu kâfirlerdir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-84
16/NAHL-84: Ve o gün, bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kâfirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan, (Allah’tan) rıza talepleri kabul edilmez.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-85
16/NAHL-85: (Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen) zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan (azap) hafifletilmez. Ve onlara, nazar edilmez (yüzüne bakılmaz).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-86
16/NAHL-86: (Allah’a) şirk (ortak) koşanlar, şirk (ortak) koştukları şeyleri (putları) gördükleri zaman: “Rabbimiz! İşte bunlar, senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız.” dediler. O zaman onlar da (putlar da): “Muhakkak ki siz, gerçekten yalan söyleyenlersiniz.” diye onlara söz attılar (söylediler).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-87
16/NAHL-87: İzin günü onlar (putlar), Allah’a teslimiyetlerini arz ettiler. Ve iftira etmiş oldukları şeyler (putlar, yalancı ilâhlar), onlardan uzaklaşıp saptı(lar).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: