NAHL 15-26, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-269)

NAHL: 16/NAHL-15, 16/NAHL-16, 16/NAHL-17, 16/NAHL-18, 16/NAHL-19, 16/NAHL-20, 16/NAHL-21, 16/NAHL-22, 16/NAHL-23, 16/NAHL-24, 16/NAHL-25, 16/NAHL-26, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-269, NAHL 15-26
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 16/NAHL-15
16/NAHL-15: Ve sizinle sarsılır diye (sarsılmamanız için), yeryüzünde dağlar oluşturdu. Nehirler ve yollar (oluşturdu). Böylece yolunuzu bulursunuz (hidayete erersiniz).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-16
16/NAHL-16: Ve alâmetler (işaretler) ve yıldızla (devrin imamıyla) onlar, yol bulurlar (hidayete ererler).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-17
16/NAHL-17: Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Kur'an Dinle: 16/NAHL-18
16/NAHL-18: Ve şâyet, Allah’ın ni’metlerini adet adet (tane tane) sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderendir).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-19
16/NAHL-19: Ve Allah, gizlediklerinizi (sırlarınızı, sakladığınız şeyleri) ve açıkladığınız (alenî olan) şeyleri bilir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-20
16/NAHL-20: Allah’tan başkasına dua ettikleri şeyler, bir şey yaratamazlar. Onlar, kendileri yaratılmışlardır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-21
16/NAHL-21: Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beas olunacaklarının (diriltileceklerinin) bilincinde değillerdir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-22
16/NAHL-22: Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Hâlâ ahirete (ruhu ölmeden evvel Allah’a ulaştırmaya) inanmayan kimselerin kalpleri, inkâr edicidir ve onlar, kibirlenen kimselerdir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-23
16/NAHL-23: Onların gizledikleri ve açıkladıkları (alenî olan) şeyleri, Allah’ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki O, kibirlenenleri sevmez.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-24
16/NAHL-24: Ve onlara “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman: “Evvelkilerin masallarını.” dediler.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-25
16/NAHL-25: Kıyâmet günü, onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka, ilimleri olmaksızın dalâlette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından (da) yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi?
Kur'an Dinle: 16/NAHL-26
16/NAHL-26: Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah, onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları, üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap, farkında olmadıkları yerden geldi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: