Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-267), HİCR 91-99, NAHL 1-6

HİCR: 15/HİCR-91, 15/HİCR-92, 15/HİCR-93, 15/HİCR-94, 15/HİCR-95, 15/HİCR-96, 15/HİCR-97, 15/HİCR-98, 15/HİCR-99, NAHL: 16/NAHL-1, 16/NAHL-2, 16/NAHL-3, 16/NAHL-4, 16/NAHL-5, 16/NAHL-6, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-267, HİCR 91-99, NAHL 1-6
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 15/HİCR-91
15/HİCR-91: Onlar, Kur’ân-ı Kerim’i parça parça kıldılar.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-92
15/HİCR-92: Artık Rabbine andolsun ki; onların hepsine mutlaka soracağız.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-93
15/HİCR-93: Yapmış oldukları şeylerden.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-94
15/HİCR-94: Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir. Ve müşriklerden yüz çevir.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-95
15/HİCR-95: Muhakkak ki; Biz, alay edenlere karşı sana kâfiyiz (yeteriz).
Kur'an Dinle: 15/HİCR-96
15/HİCR-96: Allah ile beraber başka ilâh kılanlar (kabul edenler), artık yakında bilecekler (öğrenecekler).
Kur'an Dinle: 15/HİCR-97
15/HİCR-97: Andolsun ki; Biz, onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-98
15/HİCR-98: Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-99
15/HİCR-99: Ve sana “yakîn” gelinceye (son yakîne, Hakk’ul yakîne, Allah’a köle olmaya ulaşıncaya) kadar Rabbine kul ol!

NAHL

Kur'an Dinle: 16/NAHL-1
16/NAHL-1: Allah’ın emri geldi. Artık onda (onun muhtevasının gerçekleşmesinde) acele etmeyin. O’nu tenzih edin. Ve O, şirk koşulan şeylerden Yüce’dir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-2
16/NAHL-2: Kullarından dilediği kişinin üzerine “Benden başka ilâh yoktur.” tarzında uyarmaları için melekleri, emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun (ruhunuzu ölmeden evvel Bana ulaştırın).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-3
16/NAHL-3: Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, (onların) şirk koştukları şeylerden Yüce’dir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-4
16/NAHL-4: İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasım (düşman)dır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-5
16/NAHL-5: Ve hayvanlar; onları da O, yarattı. Sizin için onda, (soğuktan) koruyan şeyler ve menfaatler (faydalar) vardır. Ve de ondan (hayvanlardan) yersiniz.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-6
16/NAHL-6: (Onları), akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: