Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-267), ал-Хиджр 91-99, ан-Нахл 1-6

ал-Хиджр: 15/ал-Хиджр-91, 15/ал-Хиджр-92, 15/ал-Хиджр-93, 15/ал-Хиджр-94, 15/ал-Хиджр-95, 15/ал-Хиджр-96, 15/ал-Хиджр-97, 15/ал-Хиджр-98, 15/ал-Хиджр-99, ан-Нахл: 16/ан-Нахл-1, 16/ан-Нахл-2, 16/ан-Нахл-3, 16/ан-Нахл-4, 16/ан-Нахл-5, 16/ан-Нахл-6, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-267, ал-Хиджр 91-99, ан-Нахл 1-6
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-91
15/ал-Хиджр-91: които сториха на части Корана.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-92
15/ал-Хиджр-92: Кълна се в твоя Господ! Ще ги питаме всички
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-93
15/ал-Хиджр-93: за онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-94
15/ал-Хиджр-94: Извести онова, което ти бе повелено и се отдръпни от съдружаващите!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-95
15/ал-Хиджр-95: Ние сме ти достатъчни срещу присмехулниците,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-96
15/ал-Хиджр-96: които наред с Аллах приемат друг бог. Скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-97
15/ал-Хиджр-97: И Ние знаем, че сърцето ти се свива от техните думи.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-98
15/ал-Хиджр-98: Тогава прославяй с възхвала своя Господ и бъди от покланящите се в суджуд!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-99
15/ал-Хиджр-99: И служи на своя Господ, докато достигнеш най-висшата степен на слугуване якин!

ан-Нахл

Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-1
16/ан-Нахл-1: Повелята на Аллах дойде, и вече не прибързвайте с това! Пречист е Той! Превисоко е над онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-2
16/ан-Нахл-2: Той низпослава ангелите, за да разкрие Своята повеля комуто пожелае от Своите раби: “Предупреждавайте, че няма друг бог освен Мен! И станете от притежатели на таква (отдайте духа си в земния живот на Мен)!”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-3
16/ан-Нахл-3: Той сътвори небесата и земята с мъдрост. Превисоко е над онова, с което (те) Го съдружават!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-4
16/ан-Нахл-4: Той сътвори човека от частица сперма и ето го ­явен противник (враг)!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-5
16/ан-Нахл-5: И сътвори Той и добитъка. В него има закрила (от студа) за вас и ползи, и от тях (от животните) ядете.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-6
16/ан-Нахл-6: В това има и хубост за вас, когато ги прибирате вечер и когато ги подкарвате на паша сутринта.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: