ан-Нахл 119-128, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-281)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-119, 16/ан-Нахл-120, 16/ан-Нахл-121, 16/ан-Нахл-122, 16/ан-Нахл-123, 16/ан-Нахл-124, 16/ан-Нахл-125, 16/ан-Нахл-126, 16/ан-Нахл-127, 16/ан-Нахл-128, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-281, ан-Нахл 119-128
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-119
16/ан-Нахл-119: После несъмнено твоят Господ е Опрощаващ, Милосърден за онези, които са вършили зло в неведение, а след това се разкайват и се поправят ­(изчистват пороците от душите си).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-120
16/ан-Нахл-120: Наистина Ибрахим (Авраам) бе водител, (устремен) покорен на Аллах, правоверен (вярващ само на един Бог), и не бе от съдружаващите.­
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-121
16/ан-Нахл-121: Признателен бе за Неговите блага. Избра го Той и го насочи по правия път водещ към Аллах.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-122
16/ан-Нахл-122: И му отредихме добрина в земния живот и в отвъдния несъмнено е сред праведниците.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-123
16/ан-Нахл-123: После ти разкрихме да последваш религията (вярата) на Ибрахим като ханиф (правоверен), (основана върху вярата в един Бог, обединението около един Бог и отдаването)! И той не бе от съдружаващите.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-124
16/ан-Нахл-124: (Забраната за риболов) в съботата бе сторена само за онези, които бяха в разногласие за нея. В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, за което бяха в разногласие.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-125
16/ан-Нахл-125: Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и красноречива поука и спори с тях по най-хубавия начин! Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае напътените към Него.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-126
16/ан-Нахл-126: И ако ще наказвате, накажете със същото, с което са ви наказали! А ако търпите, това е по-доброто за вас.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-127
16/ан-Нахл-127: И търпи! Твоето търпение е само с подкрепата на Аллах. И не скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-128
16/ан-Нахл-128: Наистина Аллах е с онези, които се боят да не изгубят милостта Му! Те са именно благодетелните.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: