ал-Мунафикун, Сура Лицемерите (Коран: Сура 63-ал-Мунафикун)

63/ал-Мунафикун-1: Иза джаeкeл мунафикунe калю нeшхeду иннeкe лe рeсулуллах(рeсулуллахи), уaллаху я’лeму иннeкe лe рeсулух(рeсулуху), уaллаху йeшхeду иннeл мунафикинe лe казибун(казибунe)., 63/ал-Мунафикун-2: Иттeхaзу eйманeхум джуннeтeн фe сaдду aн сeбилиллах(сeбилиллахи), иннeхум саe ма кану я’мeлун(я’мeлунe)., 63/ал-Мунафикун-3: Заликe би eннeхум амeну суммe кeфeру фe тубиa aла кулюбихим фe хум ла йeфкaхун(йeфкaхунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мунафикун, Сура Лицемерите (Коран: Сура 63-ал-Мунафикун)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-1
63/ал-Мунафикун-1: Когато дойдоха при теб, лицемерите казаха: “Свидетели сме, че ти си наистина Пратеника на Аллах.” И Аллах знае, че ти си Неговият Пратеник, и Аллах е свидетел, че лицемерите са наистина лъжци.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-2
63/ал-Мунафикун-2: Те превърнаха клетвите си в собствена барикада и се отклониха от пътя на Аллах. И наистина делата им са лоши (грешни).
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-3
63/ал-Мунафикун-3: Това е, защото те първо повярваха (желаейки достигнаха Аллах и Му отдадоха своя Дух),а после изпаднаха в неверие, затова бяха запечатани сърцата им, и те вече не разбират (не схващат).
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-4
63/ал-Мунафикун-4: И когато ги погледнеш, видът им те удивлява, а когато проговорят се вслушваш в думите им, те са сякаш като подпрени дънери. И си мислят, че всеки вик е против тях. Те са врагове. Пази се от тях! Да ги порази Аллах, как само се подлъгват.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-5
63/ал-Мунафикун-5: И когато им се каза: “Елате, Пратеника на Аллах да моли опрощение за вас!”, те изврънаха глави и ти ги видя как надменно се отказват и отричат.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-6
63/ал-Мунафикун-6: И все едно е дали ще молиш или няма да молиш опрощение за тях (за лицемерите). Аллах не ще им опрости. Аллах не напътва към Себе Си нечестивите (отметналите се) хора.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-7
63/ал-Мунафикун-7: Те (лицемерите) са, които казват: “Не харчете за онези, които са при Пратеника на Аллах, за да се разотидат!” Но на Аллах принадлежат съкровищниците на небесата и на земята. Ала лицемерите не проумяват.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-8
63/ал-Мунафикун-8: И казаха: “Щом се върнем в града, по-могъщият там непременно ще пропъди по-слабия.” А могъществото принадлежи на Аллах и на Неговия Пратеник, и на вярващите. Ала лицемерите не разбират.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-9
63/ал-Мунафикун-9: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), нито вашите имоти, нито вашите деца да не ви възпират от споменаването на Аллах! А онези, на които това се случва, те са губещите.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-10
63/ал-Мунафикун-10: И раздавайте от онова, което ви дарихме за препитание, преди да е дошла при някого от вас смъртта и той да е казал: “Господи, дай ми малко време, за да раздавам за милостиня и да бъда от праведните!”
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-11
63/ал-Мунафикун-11: И Аллах на никого (никоя душа) не ще даде отсрочка, щом му дойде времето. Аллах знае за вашите дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: