аз-Зумар 32-40, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-462)

аз-Зумар: 39/аз-Зумар-32, 39/аз-Зумар-33, 39/аз-Зумар-34, 39/аз-Зумар-35, 39/аз-Зумар-36, 39/аз-Зумар-37, 39/аз-Зумар-38, 39/аз-Зумар-39, 39/аз-Зумар-40, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-462, аз-Зумар 32-40
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-32
39/аз-Зумар-32: Тогава кой е по-голям угнетител от онзи, който лъже за Аллах и взима за лъжа истината (за срещата с Лика), щом тя дойде при него? Нима Ада не е място за неверниците?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-33
39/аз-Зумар-33: А онзи, който идва с истината (зове към Лика на Аллах) и онзи, който потвърди това (пожелае да Срещне Лика на Аллах), тези са притежателите на таква (богобоязън).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-34
39/аз-Зумар-34: Те ще имат при своя Господ, каквото пожелаят. Такава е наградата за благодетелените.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-35
39/аз-Зумар-35: Аллах покрива дори най-лошите им деяния (грехове) и им въздава тяхната награда според най-добрите им дела (превръща греховете им в добрини).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-36
39/аз-Зумар-36: Нима Аллах не е достатъчен за Своя раб? И заплашват теб с други (богове), освен Него. Но когото Аллах остави в заблуда, тогава за него няма напътсващ.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-37
39/аз-Зумар-37: И когото Аллах напъти към Себе си, тогава никой не може да го заблуди. Нима Аллах не е Всемогъщ, въздаващ отмъщение?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-38
39/аз-Зумар-38: И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, непременно ще рекат: “Аллах!” Кажи им:“Видяхте ли онези, които зовете, освен Аллах? Ако Аллах би пожелал да ми причини беда, онези, които зовете вместо Аллах, могат да премахнат Неговата беда от мен? Или ако би поискал Той да ми дари милост, те ще могат да възпрат Неговата милост?” Кажи: “Достатъчен ми е Аллах! На него се уповават (само Него взимат за покровител) уповаващите се.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-39
39/аз-Зумар-39: Кажи им: “О, народе мой, правете (каквото можете) според своите възможности, и аз ще правя, и скоро ще узнаете.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-40
39/аз-Зумар-40: И при когото ще дойде позорящо го мъчение, него ще сполети и постоянното мъчение!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: