Фуссилат 30-38, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-480)

Фуссилат: 41/Фуссилат-30, 41/Фуссилат-31, 41/Фуссилат-32, 41/Фуссилат-33, 41/Фуссилат-34, 41/Фуссилат-35, 41/Фуссилат-36, 41/Фуссилат-37, 41/Фуссилат-38, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-480, Фуссилат 30-38
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-30
41/Фуссилат-30: При онези, които казваха: “Аллах е нашият Господ!” и следваха правия път (обръщайки се към Аллах), ангелите ще слязат и ще им кажат: “Не се страхувайте и не скърбете! И се радвайте на Рая, който ви е обещан!
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-31
41/Фуссилат-31: Ние сме вашите покровители и в земния живот, и в отвъдния. Ще имате там, каквото пожелаете и каквото поискате.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-32
41/Фуссилат-32: Като прием (дар) от (Аллах) Опрощаващия, Милосърдния.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-33
41/Фуссилат-33: И чие слово е по-хубаво от словото на онзи, който зове към Аллах и върши праведни дела (пречистващи пороците от душата), и казва: “Аз съм от отдадените на Аллах!”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-34
41/Фуссилат-34: И не са равни добрината и злината. Отблъсквай я (злината) с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близък твой другар.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-35
41/Фуссилат-35: Но с това (отблъскване на злината с добрина) са удостоени само търпеливите и удовлетворените с най-голямото благо.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-36
41/Фуссилат-36: И на теб неизбежно ще има подбуди от сатаната, тогава при Аллах търси убежище! Наистина Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-37
41/Фуссилат-37: И от Неговите знамения са нощта и денят, и слънцето, и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги сътвори, ако сте само Негови раби!
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-38
41/Фуссилат-38: И ако все още се възгордяват, (да знаят, че) тези, които са при твоя Господ, Го прославят нощем и денем, и това не им дотяга.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: