ар-Рахман, Сура Всемилостивия (Коран: Сура 55-ар-Рахман)

55/ар-Рахман-1: Eр рaхман(рaхману)., 55/ар-Рахман-2: Aллeмeл кур’ан(кур’анe)., 55/ар-Рахман-3: Хaлaкaл инсан(инсанe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ар-Рахман, Сура Всемилостивия (Коран: Сура 55-ар-Рахман)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-1
55/ар-Рахман-1: (Той е) Всемилостивият.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-2
55/ар-Рахман-2: Научи на Корана.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-3
55/ар-Рахман-3: Сътвори Той човека.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-4
55/ар-Рахман-4: Научи го да говори (да разбира, да се изразява и да пояснява).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-5
55/ар-Рахман-5: Слънцето и луната (са създадени и се движат по орбити) по изчисления.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-6
55/ар-Рахман-6: И звездите, и дърветата се прекланят на Него (на Аллах).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-7
55/ар-Рахман-7: И въздигна Той небето ( според законите на астрофизиката и теорията за големия взив, вселената непрекъснато се разширява), и положи везните (мярката, тежестта и равновесието в гравитацията).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-8
55/ар-Рахман-8: И не престъпвайте вие в мярката (не лъжете).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-9
55/ар-Рахман-9: И отмервайте справедливо, и не ощетявайте в мярката!
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-10
55/ар-Рахман-10: И положи Той земята за тварите (в състояние най-благоприятно за живот).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-11
55/ар-Рахман-11: На нея има плодове и дървета с обвити фурми.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-12
55/ар-Рахман-12: И зърно с плява, и растения с приятни ухания.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-13
55/ар-Рахман-13: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-14
55/ар-Рахман-14: Сътвори Той (Аллах) човека от звънка глина като грънчарско изделие.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-15
55/ар-Рахман-15: И сътвори Той джиновете от пламъка на бездимен огън (от енергия).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-16
55/ар-Рахман-16: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-17
55/ар-Рахман-17: Той е Господът на двата изтока и Господът на двата запада (за хората и за джиновете).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-18
55/ар-Рахман-18: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-19
55/ар-Рахман-19: Пусна Той двете морета да се срещнат.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-20
55/ар-Рахман-20: Но между тях има преграда, която и двете не престъпват (и така не развалят равновесието).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-21
55/ар-Рахман-21: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-22
55/ар-Рахман-22: И от двете излизат бисери и корали.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-23
55/ар-Рахман-23: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-24
55/ар-Рахман-24: И Негови са плаващите кораби, въздигнали се като планини в морето.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-25
55/ар-Рахман-25: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-26
55/ар-Рахман-26: Всички същества( хора и джинове) са смъртни (обречени да загинат).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-27
55/ар-Рахман-27: И вечен (неотминаващ) е само Ликът на твоя Господ, Владетелят на величието и почитта.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-28
55/ар-Рахман-28: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-29
55/ар-Рахман-29: Умоляват Го всички на небесата и на земята. И всеки миг изявява Той някакво дело.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-30
55/ар-Рахман-30: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-31
55/ар-Рахман-31: Ще ви направим скоро равносметка, о, два свята (на джинове и хора)!
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-32
55/ар-Рахман-32: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-33
55/ар-Рахман-33: О, множество от джинове и хора, ако можете да проникнете зад пределите на небесата и на земята, проникнете! Но не ще можете (да проникнете), освен със водител (духовен учител, чрез който да проникнете).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-34
55/ар-Рахман-34: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-35
55/ар-Рахман-35: Ще бъде пратен срещу вас пламък от огън и дим, и не ще можете да си помогнете (не ще можете да се спасите).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-36
55/ар-Рахман-36: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-37
55/ар-Рахман-37: И когато небето се разцепи и стане розово- червено като разтопено масло.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-38
55/ар-Рахман-38: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-39
55/ар-Рахман-39: Вече в този Ден не ще бъдат питани за греховете си нито хората, нито джининовете.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-40
55/ар-Рахман-40: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-41
55/ар-Рахман-41: Престъпниците ще бъдат разпознати по техния белег. И така ще бъдат хванати за перчема и за краката.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-42
55/ар-Рахман-42: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-43
55/ар-Рахман-43: Това е Адът, който престъпниците взимаха за лъжа.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-44
55/ар-Рахман-44: Те ще обикалят между него и врящата, кипящата вода.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-45
55/ар-Рахман-45: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-46
55/ар-Рахман-46: А за онези, които се страхуваха от своя Господ, има две Градини на Рая.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-47
55/ар-Рахман-47: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-48
55/ар-Рахман-48: И двете са окичени (с художествено красиви дървета).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-49
55/ар-Рахман-49: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-50
55/ар-Рахман-50: И в двете два извора текат.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-51
55/ар-Рахман-51: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-52
55/ар-Рахман-52: И там (и в двата рая) има от всеки плод по два вида.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-53
55/ар-Рахман-53: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-54
55/ар-Рахман-54: Облегнати са върху килими с подплата от коприна. И плодовете на двете градини ще са близо до тях (за обитателите на рая).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-55
55/ар-Рахман-55: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-56
55/ар-Рахман-56: Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-57
55/ар-Рахман-57: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-58
55/ар-Рахман-58: Те сякаш са като рубини и корали.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-59
55/ар-Рахман-59: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-60
55/ар-Рахман-60: Нима въздаянието за добрината е (може да е) друго, освен добрина?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-61
55/ар-Рахман-61: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-62
55/ар-Рахман-62: И освен тях има още две райски градини.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-63
55/ар-Рахман-63: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-64
55/ар-Рахман-64: И двете са тъмнозелени.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-65
55/ар-Рахман-65: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-66
55/ар-Рахман-66: И в тях има два бликащи извора.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-67
55/ар-Рахман-67: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-68
55/ар-Рахман-68: И в двете градини има плодове и фурми, и нарове.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-69
55/ар-Рахман-69: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-70
55/ар-Рахман-70: Там има добродетелни и прекрасни жени.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-71
55/ар-Рахман-71: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-72
55/ар-Рахман-72: Хубавици има, пазени в шатри.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-73
55/ар-Рахман-73: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-74
55/ар-Рахман-74: Недокоснати нито от човек, нито от джин преди това.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-75
55/ар-Рахман-75: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-76
55/ар-Рахман-76: И те (обитателите на Рая) са облегнати върху вискои зелени възглавници и хубави килими.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-77
55/ар-Рахман-77: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-78
55/ар-Рахман-78: Благословено е името на твоя Господ, Владетелят на величието и почитта!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: