ан-Наба, Сура Вестта (Коран: Сура 78-ан-Наба)

78/ан-Наба-1: Aммe йeтeсаeлун(йeтeсаeлунe)., 78/ан-Наба-2: Aнин нeбeил aзим(aзими)., 78/ан-Наба-3: Eллeзи хум фихи мухтeлифун(мухтeлифунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Наба, Сура Вестта (Коран: Сура 78-ан-Наба)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 78/ан-Наба-1
78/ан-Наба-1: За какво се питат един друг?
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-2
78/ан-Наба-2: За Великата вест.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-3
78/ан-Наба-3: За която те са в разногласие.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-4
78/ан-Наба-4: Ала не! Много скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-5
78/ан-Наба-5: И пак -не! Скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-6
78/ан-Наба-6: Не сторихме ли земята постеля?
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-7
78/ан-Наба-7: И планините (нейни) подпори?
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-8
78/ан-Наба-8: И Ние ви сътворихме по двойки.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-9
78/ан-Наба-9: И сторихме съня ви време за покой.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-10
78/ан-Наба-10: И сторихме нощта було (покривало).
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-11
78/ан-Наба-11: И сторихме деня време за препитание.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-12
78/ан-Наба-12: И съградихме над вас седем непоклатими небеса.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-13
78/ан-Наба-13: И сторихме (там) пръскащ светлина светилник.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-14
78/ан-Наба-14: И изсипваме от дъждовните облаци обилна вода.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-15
78/ан-Наба-15: За да извадим чрез нея зърна и растения.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-16
78/ан-Наба-16: И за да станат гъсти градини.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-17
78/ан-Наба-17: И наистина Денят на разделението е уречено (отпреди) време.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-18
78/ан-Наба-18: И в Деня, когато се протръби с Рога ще дойдете на тълпи.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-19
78/ан-Наба-19: И ще се разтвори небето, и ще стане на двери.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-20
78/ан-Наба-20: И планините ще бъдат раздвижени, и ще стане мираж.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-21
78/ан-Наба-21: И наистина Адът ще е в очакване.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-22
78/ан-Наба-22: За престъпилите, като място за завръщане.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-23
78/ан-Наба-23: И (те) там ще останат за всички времена.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-24
78/ан-Наба-24: Не ще вкусят там нито прохлада, нито питие.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-25
78/ан-Наба-25: Освен вряща вода и гной.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-26
78/ан-Наба-26: Като съответстващо въздаяние.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-27
78/ан-Наба-27: И не се надяваха те на равносметка.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-28
78/ан-Наба-28: И отричайки взеха за лъжа Нашите знамения.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-29
78/ан-Наба-29: Но Ние всяко нещо го преброихме и вписахме (установихме).
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-30
78/ан-Наба-30: Затова вкусете (мъчението)! И не ще увеличим за вас друго, освен мъчението.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-31
78/ан-Наба-31: И наистина за богобоязливите (притежателите на таква) има спасение (печалба).
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-32
78/ан-Наба-32: Има градини и лозя.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-33
78/ан-Наба-33: И красиви девствени връстнички.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-34
78/ан-Наба-34: И пълни чаши.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-35
78/ан-Наба-35: Не ще чуят там нито празнословие, нито лъжа.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-36
78/ан-Наба-36: (Това са) даровете на твоя Господ, ­ срещу равносметката.­
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-37
78/ан-Наба-37: (Аллах) е Всемилостивият Господ на небесата и на земята, и на всичко между тях,. (Никой) не притежава обръщение от Негова страна.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-38
78/ан-Наба-38: И в този Ден, Духът (на духовния Водач на времето) и ангелите (държащи Трона) ще се възправят в редица. Не ще продума никой, освен комуто Всемилостивият позволи, и той (който е с позволение да говори) само за опрощение ще говори.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-39
78/ан-Наба-39: Ето това е Денят на истината (когато се целуне ръката на духовния учител и го последваме, за да можем да се отдадем на Аллах). А който пожелае (да достигне Аллах), ще избере за себе си пътя водещ към Господа, а който срещне Лика на Аллах, то (Аллах) ще го приюти (ще му бъде убежище).
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-40
78/ан-Наба-40: И наистина предупредихме ви за близко мъчение. И в този ден всеки ще види какво е сторил с ръцете си. И неверникът ще каже: “Де да бях пръст!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: