ан-Ниса, Сура Жените (Коран: Сура 4-ан-Ниса)

4/ан-Ниса-1: Я eйюхeн насуттeку рaббeкумуллeзи хaлaкaкум мин нeфсин уахидeтин уe хaлaкa минха зeуджeха уe бeссe минхума риджалeн кeсирaн уe нисаe(нисаeн), уeттeкуллахeллeзи тeсаeлунe бихи, уeл eрхам(eрхамe) иннeллахe канe aлeйкум рaкиба(рaкибeн)., 4/ан-Ниса-2: Уe атул йeтама eмуалeхум уe ла тeтeбeддeлул хaбисe бит тaййиб(тaййиби), уe ла тe’кулу eмуалeхум ила eмуаликум иннeху канe хубeн кeбира(кeбирaн). , 4/ан-Ниса-3: Уe ин хъфтум eлла тукситу фил йeтама фeнкиху ма табe лeкум минeн нисаи мeсна уe суласe уe руба’(рубаa), фe ин хъфтум eлла тa’дилу фe уахидeтeн eу ма мeлeкeт eйманукум, заликe eдна eлла тeулу.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Ниса, Сура Жените (Коран: Сура 4-ан-Ниса)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-1
4/ан-Ниса-1: О, хора, бъдете притежатели на таква към своя Господ (бойте се да не изгубите милостта Му). Той е, който ви сътвори от една плът (от плътта на Адам) и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени. И бойте се да не изгубите милостта на Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и се пазете от престъпване при родствените си отношения! Наистина Аллах е наблюдател над вас.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-2
4/ан-Ниса-2: И давайте на сираците заслуженото им, и не подменяйте доброто (позволеното) с лошото (забраненото), и не поглъщайте тяхното като го прибавите към вашето! Това наистина е голямо прегрешение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-3
4/ан-Ниса-3: И ако ви е страх, по отношение на справедливостта ви към сираците, встъпвайте в брак (с позволените ви) с две, три, четири от онези жени, които харесвате. Но ако ви е страх, че няма да сте справедливи - към тях, тогава се задоволете само с една или с това, което ви е под ръка (слугиня). Това е по-правилното за вас, за да не се отклоните от справедливостта.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-4
4/ан-Ниса-4: И давайте на жените отплатата им от сърце! А ако доброволно ви отстъпят част от нея, тогава яжте спокойно от нея!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-5
4/ан-Ниса-5: И не давайте на несъзнаващите своето, което Аллах е сторил опора за вас, но ги хранете от тях и ги обличайте, и им говорете благи думи!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-6
4/ан-Ниса-6: И изпитвайте сираците, докато станат на възраст за брак и ако се уверите, че вече са достатъчно зрели, предайте им тяхнотo. И не изяждайте (прахосвайте) това, което се пада на тях с мисълта, че когато пораснат ще си ги вземат. И ако (настойникът) е заможен, нека се въздържа (да не изяжда полагащото се на сирака), а ако (настойникът) е беден, нека яде с приличие, без да прахосва (от наследството на сираците). И когато настъпи времето да им предадете тяхното, да има свидетели. Достатъчен е Аллах да потърси сметка.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-7
4/ан-Ниса-7: Има дял за мъжете от наследството, което са оставили родителите и най-близките им, и за жените има дял от онова (наследството), което са оставили родителите и най-близките им. От него (наследството), - малко или много, имат-предписан дял.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-8
4/ан-Ниса-8: А ако на подялбата (на наследството) присъстват близки, сираци и нуждаещи се (на които не се полага дял) , то тогава им дайте и на тях от него (от наследството), и им говорете благи думи!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-9
4/ан-Ниса-9: И да се плашат те, както биха се страхували, ако оставят след себе си невръстни, онеправдани потомци! И да се боят от Аллах, да не изгубят милостта Му, и да говорят уместни (правилни) думи!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-10
4/ан-Ниса-10: Онези, които поглъщат полагащото се на сираците несправедливо, поглъщат в стомасите си огън и ще горят в пламъци.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-11
4/ан-Ниса-11: По отношение на наследството за вашите деца, Аллах ви повелява следното: на мъжа (сина) се полага дял, два пъти колкото дяла на жената (дъщерята). Но, ако жените (дъщерите) са повече от две, на тях се полагат две трети от наследството, а ако е една, тогава половината (от наследството) е нейно. Ако починалият има деца, то на родителите му, на майката и на бащата поотделно, се пада една шеста от наследството, което е оставил. Но, ако няма деца и единствените наследници са родителите му, тогава на майката се полага една трета (останалото е за бащата). Но, ако починалият има и братя, тогава за майка му е една шеста от оставеното. Това е, след като са му платени дълговете и е изпълнено завещанието му. Не знаете кой ви е по-близък по изгода - бащите или синовете ви. (Определените по този начин дялове) са задължителното предписание на Аллах! Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-12
4/ан-Ниса-12: Ако съпругите (жените) ви нямат деца, за вас е половината от онова, което са оставили. А ако имат деца, за вас е четвъртината от онова, което са оставили. Това е, след като е изпълнено завещанието и са изплатени дълговете им. Ако вие нямате деца, за съпругите (жените) ви е една четвърт от онова, което сте оставили. А ако имате деца, за тях (жените ви) е една осма от онова, което сте оставили. И това е, след като бъде изпълнено завещанието ви или бъдат изплатени дълговете ви. А ако мъжът или жената, които оставят наследство нямат деца или родители, които да ги наследят, а имат брат или сестра, в такъв случай на всеки един от двамата се пада една шеста. В случай, че са повече, тогава на тях се пада общо една трета. Това е, след като се изпълни завещанието и се изплатят дълговете, без никой да бъде ощетен. Това е за вас завет от Аллах! Аллах е всезнаещ, всеблаг.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-13
4/ан-Ниса-13: Тези са границите на Аллах и който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, Той ще го въведе в Градините на Рая, сред които реки текат. Там ще пребивава вечно. Това е великото спасение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-14
4/ан-Ниса-14: А който не се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, и престъпва Неговите граници, Той ще го въведе в Огъня. Там ще пребивава вечно и ще има унизително мъчение за него.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-15
4/ан-Ниса-15: А срещу онези от жените ви, които извършат прелюбодеяние, вземете четирима измежду вас за свидетели. А засвидетелстват ли, дръжте жените в домовете, докато смъртта ги прибере или Аллах им стори път.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-16
4/ан-Ниса-16: И наказвайте двама измежду вас, които го извършат (прелюбодействат). Но ако се разкаят и се поправят, оставете ги! Аллах е приемащ покаянието, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-17
4/ан-Ниса-17: Аллах приема покаянието на онези, които правят зло в неведение, после веднага се покайват. На тези Аллах приема покаянието. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-18
4/ан-Ниса-18: И не се приема покаянието на онези, които са вършили злини, а когато при един от тях дойде смъртта казва: “Сега се покаях.” Не се приема покаянието и на онези, които умират неверници. За тях Ние сме приготвили болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-19
4/ан-Ниса-19: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах преди смъртта), не ви се позволява да взимате в наследство жените против волята им. И не ги потискайте, за да отнемете част от онова, което сте им дали, освен ако извършат явно прелюбодеяние. И живейте с тях, както подобава. А ако не ги харесвате то може Аллах да е вложил добро в онова, което не харесвате.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-20
4/ан-Ниса-20: А ако пожелаете на мястото на една съпруга да вземете друга и сте дали голямо богатство на първата, не взимайте обратно нищо от това, което сте дали! Нима (това, което сте дали) ще го вземете с измама и явен грях?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-21
4/ан-Ниса-21: И как ще го вземете, след като се отдадохте един на друг и те получиха от вас твърд обет?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-22
4/ан-Ниса-22: И не встъпвайте в брак с жените, за които са се женили бащите ви, освен което е било преди. Това е непристойност, гнусота и мръсен път.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-23
4/ан-Ниса-23: Под възбрана (за женитба) за вас са майките ви, дъщерите ви, сестрите ви, лелите ви, вуйните ви, дъщерите на брата и дъщерите на сестрата, и жените, които са ви кърмили, и сестрите ви по кърмене, и майките на жените ви, и заварените под ваша опека дъщери на жените ви, с които сте сключили брак, а ако все още не сте сключили, -не е прегрешение за вас (да се ожените за тях); и и да съберете две сестри като съпруги на синовете ви, които са ваша плът, освен което е било преди. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-24
4/ан-Ниса-24: (Забранено ви е) да се венчавате с омъжените жени, освен (пленените във война) пленнички които са ви под ръка. Това е предписанието на Аллах за вас. Освен това, което е предписано, за вас е позволено да търсите съпруги, целомъдрено с имането си, без да правите разврат. А на съпругите, от които сте се възползвали, дайте в дар задължителната отплата. И няма прегрешение за вас в онова, за което се споразумеете след отплатата. Наистина Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-25
4/ан-Ниса-25: Онзи от вас, който няма възможност да встъпи в брак със свободни вярващи жени, тогава да се ожени с някоя от вярващите момичета (пленнички, слугини), които са ви под ръка. Аллах най-добре знае вашата вяра. Вие сте един от друг (произхождате от един род). С условието да са целомъдрени, а не развратници, нито такива, които си взимат приятели, встъпвайте в брак с тях, с позволението на техните господари, и им дайте задължителната плата с добро. Ако извършат прелюбодеяние, след като се омъжат, за тях е половината от наказанието, което е за свободните жени. Това (разрешението да можете да встъпвате в брак със пленнички, слугини) е за онези от вас, които се страхуват от грях (от прелюбодеяние). И да търпите е най-доброто за вас. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-26
4/ан-Ниса-26: Аллах иска да ви разясни и да ви насочи по закона на онези, които бяха преди вас, и да приеме покаянието ви. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-27
4/ан-Ниса-27: Аллах иска да приеме покаянието ви, а онези, които следват страстите си, искат съвсем да ви отклонят.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-28
4/ан-Ниса-28: Аллах иска да ви облекчи (като приеме покаянието ви). А човекът бе сътворен слаб.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-29
4/ан-Ниса-29: О, вярващи, не яжте имането с измама помежду си, освен ако е търговия по ваше взаимно съгласие. И не се убивайте и самоубивайте! Към вас Аллах наистина е милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-30
4/ан-Ниса-30: А който върши това с престъпване и несправедливост, ще го изгаряме в Огъня. Това е лесно за Аллах.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-31
4/ан-Ниса-31: Ако избягвате големите грехове, които са ви забранени, ще отмахнем от вас лошите ви постъпки и ще ви въведем в достойна обител.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-32
4/ан-Ниса-32: И не възжелавайте онова, с което Аллах предпочете едни от вас пред други! И за мъжете има дял от онова, което са заслужили, и за жените също. И молете Аллах за Неговата благодат! Наистина Аллах всяко нещо знае.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-33
4/ан-Ниса-33: Сторихме наследници всички, за онова, което са оставили двамата родители и най-близките. А на онези, с които се обвързаха вашите клетви, въздайте дяла им! Аллах на всяко нещо е свидетел.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-34
4/ан-Ниса-34: Поради това, че мъжете харчат за жените (като отплата и издръжка) част от това, което притежават и за това, че Аллах е определил едните да са пред другите, мъжете стоят над жените (пазят ги и се грижат за тях). В това отношение, целомъдрените жени (тези, които изчистват пороците на душата) са смирени, Аллах ги пази (правата им и достойнството им) и те пазят (себе си, имането си и честта на мъжете си в тяхно отсъствие). А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, (после) се отдръпнете от тях в постелите. Ако продължават (да са вироглави), удряйте! А покорят ли ви се, не търсете друго средство срещу тях! Аллах е всевишен, превелик.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-35
4/ан-Ниса-35: А ако ви е страх от раздор между двамата (мъжа и жената), пратете съдник от неговото семейство и съдник от нейното семейство. Ако те (мъжът и жената) искат сдобряване, Аллах ще ги помири. Аллах е всезнаещ, сведущ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-36
4/ан-Ниса-36: И бъдете раби на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него! И се отнасяйте с - добрина към родителите си, към близките и роднините, сираците и нуждаещите се, към близкия и към далечния съсед, и към другаря редом, и към пътника, и към тези, които са ви под ръка (прислуга или работници)! Аллах наистина не обича горделивите, самохвалците.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-37
4/ан-Ниса-37: Те скъперничат и на хората повеляват скъперничеството, и скриват онова, което Аллах им е дал от Своята благодат. И приготвихме Ние за неверниците унизително мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-38
4/ан-Ниса-38: И те, раздават своето имане за показ пред хората и не вярват нито в Аллах, нито в Сетния ден (деня на отдаването на духа в земния живот на Аллах), и онзи, който вземе за приятел сатаната, ето това наистина е лошо приятелство!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-39
4/ан-Ниса-39: И какво биха загубили, ако само повярваха в Аллах и в Сетния ден (деня на отдаване духа в земния живот на Аллах), и раздаваха от онова, което Аллах им е дал за препитание? И Аллах най-добре ги знае.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-40
4/ан-Ниса-40: И наистина Аллах не угнетява дори колкото прашинка. А щом е добрина, Той я намножава и дарява от Себе си огромна награда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-41
4/ан-Ниса-41: И как ще бъдат, щом доведем от всяка общност свидетел (Пратеник), и теб доведем да свидетелстваш за тях?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-42
4/ан-Ниса-42: В големия Ден, неверниците и тези, които не се подчиниха (които се противиха) на Пратеника, ще поискат да се изравнят със земята. И не ще потулят от Аллах и една дума (измамна).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-43
4/ан-Ниса-43: О, вярващи, не пристъпвайте да се кланяте, когато сте пияни, додето вече знаете какво говорите; нито омърсени, освен ако сте пътници, докато не се окъпете! И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужда, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя (пръст) и натрийте лицата и ръцете си с нея. Аллах наистина е извиняващ, опрощаващ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-44
4/ан-Ниса-44: Не видя ли, как дарените с Писанието купуват заблудата? Искат и вас да ви отклонят (от пътя на Аллах).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-45
4/ан-Ниса-45: И Аллах най-добре знае враговете ви. Достатъчен е Аллах за покровител и достатъчен е Аллах за избавител.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-46
4/ан-Ниса-46: Онези от юдеите, които променят (в Тората) местата на думите (променят тяхното тълкуване) и казват: “Чухме и не се подчинихме!” и “Чуй, глух да си!”, и: “Зачети ни!”, като кривят език и хулят религията (правата вяра). А ако бяха казали: “Чухме и се покорихме!” и “Чуй”, и “Погледни ни!”, щеше да е по-добре за тях и по-право. Но Аллах ги прокле за тяхното неверие и повечето не вярват, освен малцина.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-47
4/ан-Ниса-47: О, дарени с Писанието, повярвайте в онова, което низпослахме като потвърждение на наличното у вас (Стария и Новия завет), преди „ликовете да изтрием и образите в тил да обърнем”, или да ги прокълнем, както проклехме „хората на Съботата (онези, които престъпваха забраната за Съботата)”. Повелята на Аллах непременно се изпълнява.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-48
4/ан-Ниса-48: Наистина Аллах не прощава да се съдружава с Него. Всичко друго, освен това (освен да се съдружава с Него), прощава, на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, тогава той извършва огромен грях с клевета.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-49
4/ан-Ниса-49: Не видя ли онези, които твърдят, че са пречистили душите си? Не, Аллах пречиства душата, на когото пожелае, и те не ще бъдат угнетени, дори колкото с влакънце от фурма.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-50
4/ан-Ниса-50: Виж как измислят лъжа за Аллах, но това Му стига за явен грях.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-51
4/ан-Ниса-51: Не видя ли ти дарените с Писанието? Вярват в магията и в сатаната, и казват на неверниците: “Тези са по-напътени от вярващите.”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-52
4/ан-Ниса-52: Тези са, които Аллах е проклел. А за онзи, когото Аллах прокълне, ти не ще намериш закрилник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-53
4/ан-Ниса-53: Нима притежават дял от властта! То ако беше така, на хората и браздица от костилка на фурма нямаше да дадат.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-54
4/ан-Ниса-54: Или завиждат на хората за онова, което Аллах им дари от Своята благодат? Ние дарихме вече рода на Ибрахим (Авраам) с Писанието и с мъдростта, и им дарихме огромна власт.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-55
4/ан-Ниса-55: Някои от тях повярваха в него, а други се отвърнаха. И достатъчни са пламъците на огъня (за неверниците).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-56
4/ан-Ниса-56: Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгаряме в Огъня. Всякога, щом кожата им се опече, ще я сменяме с друга кожа, за да вкусят мъчението. Наистина Аллах е всемогъщ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-57
4/ан-Ниса-57: А онези, които вярват и пречистват пороците от душите си, ще въведем в Градините на Рая, сред които реки текат и там ще пребивават вечно. Ще имат там пречисти съпруги. И ще ги настаним под дебела сянка.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-58
4/ан-Ниса-58: Аллах ви повелява (заповядва) да отдадете на собственика (на Него) онова,което Той ви е поверил и когато съдите между хората, да съдите със справедливост. Колко прекрасно е това, с което Аллах ви наставлява! Наистина Аллах е всечуващ, всезрящ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-59
4/ан-Ниса-59: О, вярващи, покорявайте се на Аллах и на Пратеника, и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-доброто и най-похвалното за изход.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-60
4/ан-Ниса-60: Не видя ли ти онези, които си въобразяват, че са повярвали в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб? Въпреки, че им бе повелено да отхвърлят сатаната, те искат да бъдат съдени пред тирана. А сатаната иска да ги въведе в дълбока заблуда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-61
4/ан-Ниса-61: И когато кажеш: “Елате при онова, което Аллах низпосла (Корана) и при Пратеника!”, виждаш лицемерите напълно да се отвръщат от теб.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-62
4/ан-Ниса-62: А как ще бъдат, щом ги сполети беда, заради онова, което ръцете им са сторили отпреди? После ще дойдат при теб, кълнейки се в Аллах: “Искахме само добротворство и умиротворение.”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-63
4/ан-Ниса-63: Това са онези, за които Аллах знае какво имат в сърцата си. Бъди въздържан с тях и ги поучавай, и им говори с красноречиви думи!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-64
4/ан-Ниса-64: А всеки пратеник изпращахме, с позволението на Аллах, само да му се покоряват. И ако те, когато угнетяваха душите си, дойдеха при теб и помолеха Аллах за опрощение, и Пратеника помолеше за опрощението им, щяха да видят, че и от двете страни Аллах е приемащ покаянието, бъдещ милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-65
4/ан-Ниса-65: Но не, кълна се в твоя Господ! Те не ще станат вярващи, докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду им; после не намират затруднение у себе си относно онова, което си решил и напълно се подчиняват.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-66
4/ан-Ниса-66: И ако им предпишехме: “Убийте душите си!” или “Излезте от домовете си!”, не биха го сторили, освен малцина от тях. А ако направеха това, за което са наставлявани, то щеше да е най-доброто за тях и най-силно щеше да ги укрепи.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-67
4/ан-Ниса-67: Тогава щяхме да им дарим огромна награда от Нас.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-68
4/ан-Ниса-68: И наистина щяхме да ги насочим по правия път (пътя, който води към Аллах).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-69
4/ан-Ниса-69: Тези, които се покоряват на Аллах и на Пратеника, ще бъдат с пророците, всеправдивите, жертващите се за вярата и благочестивите, които Аллах е дарил с благодат. Колко добри другари са те!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-70
4/ан-Ниса-70: Такава е благодатта от Аллах. Достатъчен е Аллах като „най-добре знаещ”.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-71
4/ан-Ниса-71: О, вярващи (желаещи да отдадат духовното си тяло на Аллах преди смъртта), излезте въоражени и настъпвайте на отряди или настъпвайте вкупом!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-72
4/ан-Ниса-72: Сред вас все някой изостава и щом ви сполети беда, казва: “Аллах ме дари с благодат, защото не бях с тях и не се жертвах.”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-73
4/ан-Ниса-73: А щом ви достигне изобилие от Аллах, той все казва, сякаш не е имало между вас приятелство: “Ех, и аз да бях с тях, та да спечеля огромна печалба!”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-74
4/ан-Ниса-74: И нека се сражават по пътя на Аллах онези, които желаят да заменят земния живот за отвъдния. А на онзи, който се сражава по пътя на Аллах и бъде убит или надвие, Ние ще му дадем огромна награда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-75
4/ан-Ниса-75: И защо да не се сражавате по пътя на Аллах и заради слабите от мъжете, жените и децата, които казват: “Господи наш, изведи ни от това селище, обитателите на което са угнетители! И стани наш покровител, и стани наш избавител!”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-76
4/ан-Ниса-76: Вярващите се сражават по пътя на Аллах, а неверниците се сражават по пътя на идолите. Сражавайте се с приятелите на сатаните! Наистина слабо е коварството на сатаната!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-77
4/ан-Ниса-77: Не видя ли ти онези, на които бе казано: “Възпирайте ръцете си (от сражение) и извършвайте молитвата, и давайте милостинята закат!” А когато им бе предписано сражение, ето че част от тях се уплашиха от враговете, все едно се плашеха от Аллах, и дори повече. И рекоха: “Господи наш, защо ни предписа сражение? Защо не ни отсрочи за кратко време?” Кажи: “Насладата на земния живот е мимолетна, а отвъдният е най-доброто за онези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах. И не ще бъдете угнетени, дори колкото влакънце от фурма.”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-78
4/ан-Ниса-78: Където и да сте, смъртта ще ви намери, дори да сте във въздигнати кули. И ако ги достигне добрина, казват: “Това е от Аллах.”, а ако ги сполети злина, казват: “Това е от теб. Кажи: “Всичко е от Аллах.” Какво им е на тези хора, та почти не проумяват дума?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-79
4/ан-Ниса-79: Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от душата ти (от нещо, което си сторил неправилно). Изпратихме те като Пратеник при хората. Достатъчен е Аллах за свидетел.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-80
4/ан-Ниса-80: Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах. А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-81
4/ан-Ниса-81: И казват: “Покоряваме се!”, а отделят ли се от теб, група от тях крои нощем противното на онова, което говори. Но Аллах записва какво кроят нощем. Бъди въздържан с тях и на Аллах се уповавай! Достатъчен е Аллах за довереник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-82
4/ан-Ниса-82: Нима не размишляват над Корана? И ако бе от друг, а не от Аллах, щяха да открият в него много противоречия.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-83
4/ан-Ниса-83: И щом дойде при тях известие за спокойствие или за страх, разгласяват го. А ако бяха го отнесли до Пратеника и до удостоените с власт измежду им, щяха да го разберат онези от тях, които могат да го проумеят. И ако не бе благодатта на Аллах към вас, и Неговата милост, щяхте неизбежно да последвате сатаната, освен малцина.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-84
4/ан-Ниса-84: Тогава сражавай се по пътя на Аллах! И отговорен си единствено за собствената си душа. И подбуждай вярващите! Дано Аллах възпре мощта (върху вас) на неверниците! И Аллах е най-силен по мощ и най-суров в наказанието.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-85
4/ан-Ниса-85: Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него, а който се застъпва за лошо дело, ще има бреме от него. Аллах за всяко нещо въздава.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-86
4/ан-Ниса-86: И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия! Наистина Аллах за всяко нещо държи сметка.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-87
4/ан-Ниса-87: Аллах, няма друг бог освен Него, ще ви събере Той в Деня на възкресението, няма съмнение в това. А кой е по-правдив в словото си от Аллах?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-88
4/ан-Ниса-88: Какво ви е, та спрямо лицемерите сте на две групи? И ги върна Алла, заради онова, което са придобили. Нима искате да напътите онзи, когото Аллах е оставил в заблуда? А когото Аллах остави в заблуда, ти не ще намериш път за него.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-89
4/ан-Ниса-89: Те желаят и вие да се отвърнете, както те се отвърнаха, за да бъдете равни. И не взимайте ближни от тях, докато не се преселят по пътя на Аллах! А отметнат ли се, хващайте и ги убивайте, където ги заварите, и не взимайте от тях нито ближен, нито помощник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-90
4/ан-Ниса-90: Освен добралите се до народ, с който имате договор; или дошлите при вас със свити сърца, че са се сражавали срещу вас или, че ще се сражават срещу своя народ. И ако Аллах бе пожелал, щеше да ги овласти над вас и да се сражават срещу вас. А отдръпнат ли се, без да се сражават, и ви предложат мир, Аллах не ще ви отвори път против тях (за да ги нападнете).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-91
4/ан-Ниса-91: Ще откриете и други, които искат и с вас да са в безопасност, и със своя народ в безопасност. Всякога, щом биваха връщани към изкушението, биваха низвергвани в него. И ако не се отдръпнат и не ви предложат мир, и не удържат ръцете си, хващайте и ги убивайте, където ги заварите! Дадохме ви явен довод (за да ги нападнете).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-92
4/ан-Ниса-92: И не трябва вярващ да убива вярващ, освен по погрешка. А онзи, който убие вярващ по погрешка, да освободи вярващ роб и да връчи откуп на семейството му, освен ако простят. А ако (убитият) е вярващ от враждебен вам народ, да се освободи вярващ роб. А ако е от народ с договор между вас, да се връчи откуп на семейството му и да се освободи вярващ роб. А онзи, който няма възможност, да говее два поредни месеца за покаяние пред Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-93
4/ан-Ниса-93: А за онзи, който умишлено убие вярващ, възмездието му е Адът, там ще пребивава вечно. Аллах му се гневи и го проклина, и за него е приготвил огромно мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-94
4/ан-Ниса-94: О, вярващи, когато странствате по пътя на Аллах, направете подробно проучване и изкарайте истината наяве (кои са вярващите и кои не са) и не казвайте на онзи, който ви отправи поздрав: “Ти не си вярващ”, стремейки се към мимолетното на земния живот. При Аллах са богатствата. Такива бяхте и вие преди, но Аллах ви облагодетелства. В такъв случай направете дълбоко изследване и изкарайте истината наяве! Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-95
4/ан-Ниса-95: Не са равностойни онези от вярващите, които си седят вкъщи, без да им се навреди, и онези, които се борят по пътя на Аллах със своето имане и живот. Аллах отреди на борещите се със своето имане и живот да са над седящите. На всеки от тях Аллах обеща Най-прекрасното, но Аллах отличи борещите се пред седящите -с огромна награда:
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-96
4/ан-Ниса-96: (За тези, които се борят) има дарове от Него и опрощение, и милост. Аллах наистина е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-97
4/ан-Ниса-97: Когато ангелите прибираха онези, които угнетиха душите си, им рекоха: “Вие къде бяхте (в какво се занимавахте)?” (Те) рекоха: “Бяхме безсилни на земята.” А рекоха (ангелите): “Не беше ли просторна земята на Аллах, та да се преселите из нея?” На тези мястото им е Адът и колко лоша участ е това.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-98
4/ан-Ниса-98: Освен за слабите от мъжете, жените и децата, които са немощни и нямат начини за път.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-99
4/ан-Ниса-99: За тези се надява Аллах да ги извини. И Аллах е извиняващ, опрощаващ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-100
4/ан-Ниса-100: А който се пресели по пътя на Аллах, ще открие на земята много приют и обилие. А който напусне дома си, за да срещне Аллах и Неговия Пратеник, и после го настигне смъртта, при Аллах му е отредена наградата. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-101
4/ан-Ниса-101: А когато странствате по земята, не е прегрешение за вас да съкращавате молитвата, ако се страхувате, че ще ви навредят неверниците, наистина те са ваш явен враг.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-102
4/ан-Ниса-102: И когато си сред вярващите и им водиш молитвата, нека с теб да има една група и да вземат своите оръжия, и когато едните се покланят (свеждат челата си до земята) , другите да стоят зад вас. После нека дойде друга група, която още не се е молила, и да извърши молитвата с теб, и да бъде предпазлива, и да вземе оръжията си. Онези, които не повярваха, желаят да нехаете за своите оръжия и вещи, та да се нахвърлят срещу вас изведнъж. И не е прегрешение за вас, ако дъжд ви напакости или сте болни, да положите оръжията си, но бъдете предпазливи. И Аллах приготви за неверниците унизително мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-103
4/ан-Ниса-103: И когато завършите молитвата, споменавайте Аллах (последователно изричайте името на Господ) прави, седнали и легнали (на една страна)! А когато сте вън от опасност, отслужвайте молитвата в цялост! За вярващите молитвата е предписание в определено време.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-104
4/ан-Ниса-104: И не показвайте слабост в издирването на (вражеския) народ! Освен това, ако вие изпитвате болка, и те изпитват болка като вас. Но вие се надявате на Аллах за онова, за което те не се надяват. И Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-105
4/ан-Ниса-105: Ние ти низпослахме Книгата с истината, за да отсъдиш между хората с онова, което Аллах ти показа. Не бъди на страната на изменниците!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-106
4/ан-Ниса-106: И моли прошка от Аллах! Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-107
4/ан-Ниса-107: И недей да се бориш на страната на онези, които изменят на себе си! И наистина Аллах не обича грешниците - изменници.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-108
4/ан-Ниса-108: А те се прикриват от хората, но от Аллах не могат да се прикриват. Той е с тях, когато нощем замислят думи, от които е недоволен. Аллах е обгръщаш техните дела.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-109
4/ан-Ниса-109: Ето, вие се борихте на тяхна страната в земния живот, но кой ще спори с Аллах заради тях в Деня на възкресението? Или кой ще им бъде покровител?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-110
4/ан-Ниса-110: Който стори зло или угнети душата си, а сетне помоли Аллах за прошка, ще открие, че Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-111
4/ан-Ниса-111: И който придобие грях, той го придобива само за своята душа. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-112
4/ан-Ниса-112: И който придобие вина или грях, а после го прехвърли на невинен, той се нагърбва с клевета и явен грях.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-113
4/ан-Ниса-113: И ако не бе благодатта на Аллах, и Неговата милост към теб, група от тях щеше да се опита те заблуди. Но те, единствено себе си могат да заблуждят и с нищо не ще ти навредят. Аллах ти низпосла Книгата и мъдростта, и те научи на онова, което не си знаел. Огромна е благодатта на Аллах към теб.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-114
4/ан-Ниса-114: Няма добро в много от тайния им шепот, освен у онзи, който повелява подаяние или благодеяние, или помирение между хората. И който върши това в стремеж към благоволението на Аллах, Ние ще го дарим с огромна награда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-115
4/ан-Ниса-115: А който противоречи на Пратеника, след като му се изясни напътствието, и следва друг, а не пътя на вярващите, него ще насочим накъдето сам се е обърнал и ще го изгаряме в Ада. Колко лоша участ е това!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-116
4/ан-Ниса-116: Аллах не прощава да се съдружава с Него. Всичко друго прощава, на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-117
4/ан-Ниса-117: Те не зоват Него, а само женски божества (идоли с женски имена), и зоват само сатана-непокорник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-118
4/ан-Ниса-118: Прокле го Аллах и той (сатаната) рече: “Кълна се, ще привлека на своя страна част от Твоите раби.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-119
4/ан-Ниса-119: И ще ги оставя в заблуда и ще ги отклоня от знаменията (ще ги оставя само да се залъгват с онова, което хората са измислили и писали), и непременно ще им заповядвам. Така те ще срязват ушите на добитъка, и ще им заповядвам така, че те несъмнено ще променят творението на Аллах.” Който приема не Аллах, а сатаната за покровител, той ще понесе явна загуба.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-120
4/ан-Ниса-120: (Сатана) им обещава и ги подтиква да търсят удовлетворение във всичко друго, но е и в знаменията на Аллах. Ала сатаната не им обещава нищо друго, освен измама.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-121
4/ан-Ниса-121: На тези мястото им е Адът и не ще намерят избавление от него.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-122
4/ан-Ниса-122: А които вярват и изчистват пороците от душите си, ще ги въведем в Градините на Рая, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно и завинаги, истинно е обещанието на Аллах. А кой е по-верен от Аллах в словата?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-123
4/ан-Ниса-123: Нито с измисленото от вас, нито с измисленото от хората на Писанието. Който върши зло, ще му се въздаде същото и не ще си намери нито покровител, нито избавител, освен Аллах.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-124
4/ан-Ниса-124: А от мъжете и жените онези, които вярвайки вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), те ще влязат в Рая и не ще бъдат угнетени, дори колкото браздица по костилка на фурма.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-125
4/ан-Ниса-125: И кой е с по-добра вяра от онзи, който се е отдал на Аллах с истинска преданост и е последвал вярата на Ибрахим (Авраам) Правоверния? Аллах прие Ибрахим (Авраам) за приятел.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-126
4/ан-Ниса-126: На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Аллах обхваща (със знанието и благодатта си) всяко нещо.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-127
4/ан-Ниса-127: И искат от теб да постановиш за жените. Кажи им : “В Книгата, чиито знамения ви се четат, Аллах ви постановява: по отношение на правата им, които не зачитате, въпреки че ви е повелено (да ги зачитате); и по отношение на осиротелите девойки, с които искате да встъпите в брак; и по отношение на невръстните деца; и по отношение на това да се отнасяте справедливо към сираците. Каквото и добро да извършите, Аллах знае най-добре.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-128
4/ан-Ниса-128: И ако жена се страхува от своя съпруг, от незаинтересованост или отдалечаване от негова страна, не е прегрешение за тях помежду им да се помирят. Най-добро е помирението. В душата е заложено скъперничеството. И ако благодетелствате и се побоите да не изгубите милостта на Аллах, - сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-129
4/ан-Ниса-129: И не ще съумеете да сте справедливи към жените, дори да се стремите. И не се увличайте всецяло по една, та да оставите друга - без грижи (внимание).Но ако се помирявате и се боите да не изгубите милостта на Аллах, Той наистина е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-130
4/ан-Ниса-130: А ако двамата се разделят, Аллах ще обогати всекиго от Своето изобилие. Аллах е всеобхватен, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-131
4/ан-Ниса-131: На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. И повелихме на дарените с Писанието преди вас и на вас да бъдете притежатели на таква към Аллах (да се пазите от изгубване милостта на Аллах). Но ако отричате, на Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Аллах е над всяка нужда, всеславен.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-132
4/ан-Ниса-132: На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Достатъчен е Аллах за довереник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-133
4/ан-Ниса-133: Ако пожелае, Той ще ви заличи, о, хора, и други ще доведе. И Аллах има сила за това.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-134
4/ан-Ниса-134: Който е пожелал наградата на земния живот (и се бори за него), при Аллах е наградата и на земния живот, и на отвъдния. Аллах е всечуващ, всевиждащ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-135
4/ан-Ниса-135: О, вярващи, бъдете свидетели, които в името на Аллах съблюдават и изпълняват правдата (справедливостта), по отношение на вас самите, родителите и близките ви, било бедни или богати, защото Аллах е по-близо и до двете. И, за да можете да се отнасяте справедливо, не следвайте вече страстите (на душата) си! И ако изопачите (промените словото) или се откажете (от истината и справедливостта), сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-136
4/ан-Ниса-136: О, вярващи, повярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Книгата, която е низпослал на Своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди! А който отрича вярата в Аллах и в Неговите ангели, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и в Сетния ден, той дълбоко се е заблудил.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-137
4/ан-Ниса-137: Които повярваха а после отрекоха, след това пак повярваха, после пак отрекоха, после неверието им се усили, Аллах не ще им прости, нито ще ги напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-138
4/ан-Ниса-138: Извести лицемерите, че за тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-139
4/ан-Ниса-139: Тези, които взимат неверниците за ближни вместо вярващите (които желаят Аллах). Нима у тях търсят мощта (славата)? На Аллах е цялата мощ и слава.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-140
4/ан-Ниса-140: Той (Аллах) вече ви низпосла в Книгата: “Щом чуете да се отричат знаменията на Аллах и да се подиграват с тях, не сядайте с неверниците, докато не встъпят в друг разговор. Иначе ще сте като тях.” Аллах ще събере в Ада всички лицемери и неверници,
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-141
4/ан-Ниса-141: Те ви дебнат, и ако имате победа от Аллах, казват: “Не бяхме ли заедно с вас?” А ако неверниците надделеят, казват: “Не ви ли опазихме и ви защитихме от вярващите?” И вече Аллах ще отсъди между вас в Деня на възкресението. Аллах не ще направи за неверниците път против вярващите.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-142
4/ан-Ниса-142: Лицемерите се стараят да измамят Аллах, но Той мами тях. Изправят ли се за молитва, стават с нежелание, и правят показ пред хората, и малко споменават Аллах.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-143
4/ан-Ниса-143: Те седят между вярата и неверието и се чудят. Нито с едните, нито с другите са заедно. А когото Аллах остави в заблуда, ти никога не ще намериш път за него (няма как да го изведеш на пътя, който води към Аллах).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-144
4/ан-Ниса-144: О, вярващи (желаещи да отдадат духа си на Аллах преди смъртта), не взимайте неверниците за ближни, вместо вярващите! Нима искате да дадете на Аллах явен довод срещу вас?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-145
4/ан-Ниса-145: Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-146
4/ан-Ниса-146: Освен онези, които се разкаят и пречистват душите си, и се придържат към Аллах, и са искрени в своята вяра пред Аллах. Тези са с вярващите. И ще ги дари Аллах с огромна награда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-147
4/ан-Ниса-147: Ако вие станете признателни и повярвате ( ако пожелаете да достигнете Аллах в земния живот, и последвате водителя, и така ви се запише вярата вътре в сърцата ) Аллах не ще ви измъчва. Аллах е признателен, всезнаещ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-148
4/ан-Ниса-148: Аллах не обича да се прогласява лошото, освен от угнетения. Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-149
4/ан-Ниса-149: Ако показвате добро или го прикривате, или извинявате зло, то Аллах е извиняващ, всесилен.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-150
4/ан-Ниса-150: Наистина те отричат Аллах и Неговите пратеници, и искат да направят разлика с Аллах и Неговите пратеници, и казват: “Вярваме в едни и не вярваме в други”(от пратениците), и искат да вървят по междинен път (между вярата и неверието).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-151
4/ан-Ниса-151: Тези са истинските неверници. И приготвихме за неверниците унизително мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-152
4/ан-Ниса-152: На тези, които повярваха в Аллах и в Неговите пратеници, и не отделяха никого измежду тях, Той ще им даде наградите. И Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-153
4/ан-Ниса-153: Хората на Писанието искат да им свалиш Писание от небето. А от Муса (Мойсей) поискаха дори повече от това. И рекоха: “Покажи ни Аллах наяве!” И ги порази мълнията заради техния гнет. След като ясните знаци (чудесата) дойдоха при тях, те приеха телеца, и Ние ги извинихме за това, и дадохме на Муса (Мойсей) явен довод.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-154
4/ан-Ниса-154: И въздигнахме отгоре им Планината поради техния обет, и им рекохме: “Влезте през вратата, кланяйки се доземи!” И им рекохме: “Не престъпвайте в Съботата!” И взехме от тях твърд обет.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-155
4/ан-Ниса-155: Това е, защото нарушиха своята обет и не повярваха в знаменията на Аллах, и убиваха пророците без право, и изричаха: “Сърцата ни са в броня.” Да, Аллах им запечата (сърцата) поради тяхното неверие, и не ще повярват, освен малцина от тях.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-156
4/ан-Ниса-156: Тяхното отричане и думите, които изричаха срещу Мариам (Мария) са голяма клевета.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-157
4/ан-Ниса-157: Техните думи: “Ние убихме Месията Иса (Исус), сина на Мариам, пратеника на Аллах.” са клевета. Те не го убиха и не го разпнаха, а (убитият) само им бе оприличен (като Месията Исус). И които са в разногласие за това, се съмняват за него. Те нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-158
4/ан-Ниса-158: Да, възнесе го Аллах при Себе си. И Аллах е всемогъщ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-159
4/ан-Ниса-159: Но хората на Писанието (юдеите, които не го приеха и християните, които рекоха, че „Той е Божи Син”) непременно ще повярват в него преди неговата смърт и в големия Ден той ще е свидетел върху тях.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-160
4/ан-Ниса-160: И поради гнета и злобата на юдеите им възбранихме разрешени за тях блага, защото възпираха много хора от пътя на Аллах.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-161
4/ан-Ниса-161: Това е, защото взимаха лихвата, а им бе възбранена, и изяждаха имотите на хората с измама. И за неверниците сред тях приготвихме болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-162
4/ан-Ниса-162: Но онези от тях, които са се утвърдли в знанието и повярвалите, вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб, и извършват молитвата, и дават милостинята закат , и вярват в Аллах и в Сетния ден, на тях ще въздадем огромна награда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-163
4/ан-Ниса-163: Ние ти дадохме откровение, както дадохме и на Нух (Ной) и на пророците след него, и дадохме откровение на Ибрахим (Авраам) и Исмаил, и Исхак, и Якуб (Яков), и родовете му, и на Иса (Исус), и Еюб, и Юнус, и Харун, и Сюлейман (Соломон), и Дауд (Давид) го дарихме с Псалмите.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-164
4/ан-Ниса-164: И на пратеници, за които вече ти разказахме преди, и на пратеници, за които не сме ти разказали (им разкрихме, дадохме им откровение). А с Муса (Мойсей) Аллах говори със слова (пряко).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-165
4/ан-Ниса-165: (Те) пратениците са благовестители и предупредители, за да нямат хората довод пред Аллах подир пратениците (за да не кажат хората, че не им е дошъл пратеник да ги извести). Аллах е всемогъщ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-166
4/ан-Ниса-166: Аллах свидетелства, че онова, което ти низпосла (Корана), го низпосла със знанието Си и ангелите свидетелстват. И достатъчен е Аллах за свидетел.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-167
4/ан-Ниса-167: А които отричат и възпират от пътя на Аллах, те са в дълбока заблуда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-168
4/ан-Ниса-168: А на онези, които отричат и угнетяват (възпират другите от среща с духовен водител), Аллах не ще им прости и не ще ги насочи по пътя водещ към Него.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-169
4/ан-Ниса-169: Но ще са насочени по пътя отвеждащ към Ада, там ще пребивават вечно и завинаги. Това за Аллах е лесно.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-170
4/ан-Ниса-170: О, хора, Пратеникът дойде при вас с истината от вашия Господ, тогава повярвайте (пожелайте да отдадете духа си на Аллах преди смъртта)! Това е най-доброто за вас. А ако отричате, на Аллах е всичко на небесата и на земята. И Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-171
4/ан-Ниса-171: О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия (вяра) и не говорете за Аллах нищо друго, освен истината! Месията Иса (Исус), синът на Мариам (Мария), е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам (Мария), и дух от Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “Троица (Отца, сина и духа, не изричайте, че те са божества)!” Престанете! Това е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба! Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах като довереник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-172
4/ан-Ниса-172: Месията не ще презре да бъде раб на Аллах, нито приближените ангели. А който презре да Му бъде раб и се възгордее, Той всички ще събере при Себе Си.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-173
4/ан-Ниса-173: А от вярващите (които желаят в земния живот да отдадат духовното си тяло на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си, Той ще изплати напълно техните награди и ще им надбави от Своята благодат. А които презират (не се покоряват) и се възгордяват, Той ще ги накаже с болезнено мъчение. И не ще намерят за себе си нито покровител, нито избавител, освен Аллах,.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-174
4/ан-Ниса-174: О, хора, при вас дойде довод (доказателство) от вашия Господ и ви низпослахме явна светлина.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-175
4/ан-Ниса-175: А които повярват (и се обръщат към Аллах, за да отдадат духа си преди смъртта) и се привържат на Него, Той ще ги въведе в милост от Него и в благодат, и ще ги насочи към Себе Си по правия път.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-176
4/ан-Ниса-176: И искат от теб да постановиш. Кажи им : “Относно човек, който няма баща, нито деца, Аллах ви постановява следното: почине ли мъж, който няма деца, а има сестра, нейно е половината от онова, което е оставил. А ако тя (починалата сестра) няма син, той (братът) я наследява. В случай, че има две сестри, на тях се пада две трети от оставеното. Ако братята и сестрите са повече, то на един брат се пада толкова, колкото на две сестри. Аллах ви обяснява (пояснява), за да не се заблудите. Аллах знае всяко нещо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: