Фатир, Сура Твореца (Коран: Сура 35-Фатир)

35/Фатир-1: Eлхaмду лиллахи фатирис сeмауати уeл aрдъ джаилил мeляикeти русулeн ули eджнихaтин мeсна уe суласe уe рубаa, йeзиду фил хaлкъ ма йeшау, иннaллахe aла кулли шeй’ин кaдир(кaдирун)., 35/Фатир-2: Ма йeфтeхиллаху лин наси мин рaхмeтин фe ля мумсикe лeха, уe ма юмсик фe ля мурсилe лeху мин бa’дих(бa’дихи), уe хууeл aзизул хaким(хaкиму)., 35/Фатир-3: Я eюхeн насузкуру ни’мeтaллахи aлeйкум, хeл мин халикън гaйруллахи йeрзукукум минeс сeмаи уeл aрд(aрдъ), ля илахe илла хууe фe eнна ту’фeкун(ту’фeкунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Фатир, Сура Твореца (Коран: Сура 35-Фатир)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 35/Фатир-1
35/Фатир-1: Славата е на Аллах, Твореца на небесата и на земята, Който сътвори ангелите с по две, по три и по четири крила и ги стори пратеници! Той увеличава в творението, каквото пожелае. И наистина Аллах има сила над всяко нещо.
Слушайте Коран: 35/Фатир-2
35/Фатир-2: И ако Той реши да отвори (разшири) от милостта си за хората, то никой не може да го възпре, и каквото Той задържи, никой после не може да го изпрати (пусне). И Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 35/Фатир-3
35/Фатир-3: О, хора, споменавайте благодатта на Аллах над вас! И има ли друг творец, освен Аллах, който да ви препитава и от небето, и от земята? Няма друг бог, освен Него! Тогава как бивате отвърнати (от вярата)?
Слушайте Коран: 35/Фатир-4
35/Фатир-4: И ако теб те отричат (взимат за лъжец), то и другите пратеници преди теб бяха назовани лъжци. При Аллах ще бъдат върнати повелите (делата).
Слушайте Коран: 35/Фатир-5
35/Фатир-5: О, хора, и наистина обещанието на Аллах е истинно. Тогава внимавайте да не ви подмами земният живот и измамниците да не ви подмамят с Аллах!
Слушайте Коран: 35/Фатир-6
35/Фатир-6: Наистина Сатаната е ваш враг. Тогава го приемете като такъв! Той призовава своите последователи, само и само за да станат обитатели на Пламъците (Ада).
Слушайте Коран: 35/Фатир-7
35/Фатир-7: За неверниците, за тях има сурово мъчение, а за вярващите (желаещи Лика на Аллах) и вършещи праведни дела (изчистващи пороците от душата), за тях има опрощение и голяма награда.
Слушайте Коран: 35/Фатир-8
35/Фатир-8: А онези, на които са разкрасени лошите им дела и те им се струват хубави? И ето така Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва към Себе Си когото пожелае. Затова да не изпитва скръб душата ти по тях! Наистина Аллах най-добре знае какво те вършат.
Слушайте Коран: 35/Фатир-9
35/Фатир-9: И Аллах е, Който праща вятъра и така понася облаците, и после го насочваме към мъртвата земя, и съживяваме с него (с дъжда) земята след нейната смърт. Така ще бъде и възкресението!
Слушайте Коран: 35/Фатир-10
35/Фатир-10: И който търси мощта, то тя принадлежи изцяло на Аллах. Към Него стигат хубавите слова и праведното дело (изчистващо душата), което го издига. А които замислят злини, за тях ще има сурово мъчение. И техните злини ще са напразно.
Слушайте Коран: 35/Фатир-11
35/Фатир-11: И Аллах ви сътвори от пръст, после от частица сперма, и после ви стори по двойки. И никоя жена не може да забременее и да ражда без Неговото знание. И нито се удължава, нито се скъсява живота на някой спрямо записаното в книгата. И наистина това е лесно за Аллах.
Слушайте Коран: 35/Фатир-12
35/Фатир-12: И две морета не (могат да) са еднакви. Едното е сладко, утолява жаждата, приятно за пиене, а другото е солено, горчиво, и от всяко едно ядете прясно месо, и извличате украшения (перли), които носите. И виждаш корабите да порят вълните, търсейки от Неговата благодат. И се очаква така да сте признателни!
Слушайте Коран: 35/Фатир-13
35/Фатир-13: (Аллах) вкарва нощта в деня и деня в нощта, и подчини на Себе си слънцето и луната, и всяко едно се движи (по орбитите си) до определен срок. И Аллах, Той е вашият Господ. Негово е владението. А другите, които зовете освен Него, не владеят дори ципа от фурма.
Слушайте Коран: 35/Фатир-14
35/Фатир-14: И ако ги призовете, те не ще чуят ни вас, ни вашия зов, а дори и да чуят не ще могат да ви откликнат. И в Деня на възкресението те ще отричат съдружаването им от вас. И няма никой друг (освен Аллах), който да ви извести това.
Слушайте Коран: 35/Фатир-15
35/Фатир-15: О, хора, вие сте бедняци, нуждаещи се от Аллах, и Аллах е Пребогатия (който не се нуждае от нищо), Всеславния.
Слушайте Коран: 35/Фатир-16
35/Фатир-16: И ако пожелае, би ви погубил и би ви заменил с нов народ.
Слушайте Коран: 35/Фатир-17
35/Фатир-17: И това не е трудно за Аллах.
Слушайте Коран: 35/Фатир-18
35/Фатир-18: И никой, носещ товар (съгрешил) не ще носи товара (греха) на друг. И ако някой натоварен с бреме призове (друг), нищо не ще бъде облекчено (дадено на другия) от него, дори и да му е роднина. Ти можеш да предупредиш само онези, които изпитват трепет (вълнение) към своя Господ в неведомото и отслужват молитвата. А който се изчисти (изчисти душата си), единствено за себе си се изчиства. И към Аллах е завръщането (с изчистването на душевните пороци Духът среща, достига Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 35/Фатир-19
35/Фатир-19: И не са равни слепият и зрящият.
Слушайте Коран: 35/Фатир-20
35/Фатир-20: Също така тъмнината и светлината.
Слушайте Коран: 35/Фатир-21
35/Фатир-21: И сянката и зноят (не са равни).
Слушайте Коран: 35/Фатир-22
35/Фатир-22: И живите и мъртвите не са равни. И наистина Аллах прави чуващ когото пожелае. И ти не си, за да направиш онези, които са в гробовете, да чуят.
Слушайте Коран: 35/Фатир-23
35/Фатир-23: Ти си само един предупредител.
Слушайте Коран: 35/Фатир-24
35/Фатир-24: И наистина Ние те изпратихме като благовестител на истината и предупредител. И няма общност, през която да не е минал един предупредител.
Слушайте Коран: 35/Фатир-25
35/Фатир-25: И ако те вземат за лъжец, то знай, че и онези (пратеници) преди тях бяха взети като такива. Техните пратеници им носеха ясни знаци (чудеса) и писания (страници) и озаряваща книга.
Слушайте Коран: 35/Фатир-26
35/Фатир-26: После сграбчих онези, които отричаха. И какво бе после Моето отричане?
Слушайте Коран: 35/Фатир-27
35/Фатир-27: Нима не видя как Аллах изсипва водата от небето? И чрез нея извадихме плодове с различни цветове и (прокарваме) сред планините пътища: бели и червени, с различни цветове, и черни и гарвановочерни.
Слушайте Коран: 35/Фатир-28
35/Фатир-28: И същото го има в различни цветове и сред хората, животните и добитъка. И само знаещите сред Неговите раби изпитват вълнение (отдаденост) към Аллах. Наистина Аллах е Всемогъщ, Опрощаващ.
Слушайте Коран: 35/Фатир-29
35/Фатир-29: И наистина онези, които четат Книгата на Аллах и отслужват молитвата, и раздават скрито и явно от онова, което им даряваме, се надяват на търговия (печалба), която не ще да пропадне (ще е продължителна).
Слушайте Коран: 35/Фатир-30
35/Фатир-30: Техните награди им се изплащат напълно и им надбавя (Аллах) от Своята благодат. Наистина Той е Опрощаващ, Признателен.
Слушайте Коран: 35/Фатир-31
35/Фатир-31: И Книгата, която Ние ти разкрихме е истинна и потвърждаваща онези, които са в ръцете им отпреди. И наистина Аллах е Сведущ и Всезрящ за своите раби.
Слушайте Коран: 35/Фатир-32
35/Фатир-32: После оставихме в наследство Книгата на онези сред Нашите раби, които Ние избрахме. И така някои от тях угнетяват душите си, други са умерени, а трети са състезаващи се в добрините, с позволението на Аллах. Ето това е великата благодат.
Слушайте Коран: 35/Фатир-33
35/Фатир-33: (Те) В градините Адн на Рая ще влязат. И там ще се накичат с гривни от злато и бисери, и дрехите им там ще са от коприна.
Слушайте Коран: 35/Фатир-34
35/Фатир-34: И ще кажат: “Слава на Аллах, Който премахна от нас скръбта и наистина Нашият Господ е Опрощаващ, на Него сме признателни.”
Слушайте Коран: 35/Фатир-35
35/Фатир-35: И Той със своята благодат ни настани за пребивание в един дом. Там не ни засяга нито умора, нито трудност, нито скука.
Слушайте Коран: 35/Фатир-36
35/Фатир-36: А за отричащите (не пожелалите Лика на Аллах), за тях е огънят на Ада. Там не ще им бъде съдено да умрат и така да им бъде смекчено мъчението. Ето така Ние наказваме всеки отричащ.
Слушайте Коран: 35/Фатир-37
35/Фатир-37: И те там крещят : “Господи наш, изведи ни (от тук), за да правим други, праведни дела вместо това, което сме правили!” А нима не ви дадохме достатъчно време за живот, за да се поучите през него! И не дойде ли при вас предупредител? Тогава вкусете (мъчението). И вече за угнетителите няма закрилник.
Слушайте Коран: 35/Фатир-38
35/Фатир-38: И наистина Аллах знае неведомото на небесата и на земята. И знае Той съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 35/Фатир-39
35/Фатир-39: Той е, Който ви направи наместници на земята. А който отрича, то тогава неверието му е в негова вреда. И неверието на неверниците само увеличава омерзението към тях при техния Господ и само увеличава тяхната загуба.
Слушайте Коран: 35/Фатир-40
35/Фатир-40: Кажи им: “Видяхте ли другите, на които съдружавахте и които зовяхте, вместо Аллах? Покажете ми какво са сътворили те на земята!” Или имат съдружници на небесата? Или им дадохме книга, та от нея имат ясен довод? И не, угнетителите си обещават само измама един на друг.
Слушайте Коран: 35/Фатир-41
35/Фатир-41: И наистина Аллах държи небесата и земята, за да не се разрушат и ако се разрушат, след това никой не може да ги удържи, освен Него. Наистина Той е Всеблаг, Опрощаващ.
Слушайте Коран: 35/Фатир-42
35/Фатир-42: И се врекоха в Аллах с най-усърдните си клетви, че ако дойдат при тях предупредители, непременно ще бъдат от най-напътените към Аллах от всяка друга общност. А когато дойде при тях предупредител, това увеличи само тяхното отвращение.
Слушайте Коран: 35/Фатир-43
35/Фатир-43: И показаха надменност и лукавство в злината на земята. Но злото лукавство поразява само тези, които го кроят. Или те чакат друго, освен обичая спрямо предците им? Ала не ще открият промяна в обичая на Аллах, и няма отклонение в обичая на Аллах.
Слушайте Коран: 35/Фатир-44
35/Фатир-44: И ходейки по земята не видяха ли какъв бе краят на онези преди тях? А те бяха по-мощни от тях. Но нищо не може да се противи на Аллах нито на небесата, нито на земята. Той е Всезнаещия, Всеможещия.
Слушайте Коран: 35/Фатир-45
35/Фатир-45: И ако Аллах разпитваше хората за това, което са спечелили, то Той не би оставил на земята ни една твар. Но Той забавя това за определен срок. И щом срокът им дойде (прави равносметка). Наистина Аллах е Всезрящ за Своите раби.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: