ал-Бакара 142-145, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-22)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-142, 2/ал-Бакара-143, 2/ал-Бакара-144, 2/ал-Бакара-145, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-22, ал-Бакара 142-145
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-142
2/ал-Бакара-142: И ще кажат глупците от хората: “Какво ги отклони от досегашната им посока за молитва?” Кажи им: “На Аллах принадлежи и изтокът, и западът. Той отвежда към правия път когото пожелае.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-143
2/ал-Бакара-143: И така ви сторихме общност (сполучлива, добродетелна) (между двете), за да сте (справедливи) свидетели над хората. И Пратеникът да е свидетел за вас. И сторихме твоята досегашна посока (Каба) за молитва, само за да разграничим последвалите Пратеника от онези, които се обръщат на пети. Това наистина е трудна работа, но не и за онези, които Аллах ги е напътил към Себе Си. Аллах не би погубил вярата ви. Аллах е състрадателен, милосърден към хората.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-144
2/ал-Бакара-144: Виждахме те да обръщаш лицето си към небето (в очакване на повелята на Господ). Ние непременно ще те обърнем в посока за молитви, която ще ти е угодна. Тъй че обърни лице към Свещената храм! Където и да се намирате (за молитва), обръщайте лице към нея!И наистина дарените с Писанието знаят, че това е истината от техния Господ. Аллах не подминава техните дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-145
2/ал-Бакара-145: И каквото и знамение да донесеш на дарените с Писанието, те (въпреки всичко) не ще последват твоята посока за молитва, а и ти не ще последваш тяхната посока. И едните от тях не ще последват посоката за молитви на другите. А ако последваш страстите им след онова, което си получил като знание, то тогава ще станеш от угнетителите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: