ал-Бакара 238-245, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-39)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-238, 2/ал-Бакара-239, 2/ал-Бакара-240, 2/ал-Бакара-241, 2/ал-Бакара-242, 2/ал-Бакара-243, 2/ал-Бакара-244, 2/ал-Бакара-245, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-39, ал-Бакара 238-245
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-238
2/ал-Бакара-238: Спазвайте (бъдете постоянни в) молитвите си и заставайте със смирение (учтиво с вълнение ) пред Аллах!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-239
2/ал-Бакара-239: И ако имате страх от опасност, ( кланяйте се) докато ходите или докато яздите! А щом сте в безопасност, споменавайте Аллах, както ви е научил на онова, което не сте знаели!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-240
2/ал-Бакара-240: А които от вас се поминат и оставят вдовици, да завещаят на своите съпруги да се ползват (от наследството им) една година, без да бъдат прогонвани. А ако напуснат (със свое желание), няма прегрешение за вас в онова, което правят със себе си според предписанието. И Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-241
2/ал-Бакара-241: Удовлетворяването на разведените жени (според обичая), е дълг за богобоязливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-242
2/ал-Бакара-242: Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да проумеете.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-243
2/ал-Бакара-243: Нима ти не видя хилядите, които бягайки от смъртта излязоха от домовете си? Аллах им каза: “Умрете!” (и умряха), а после ги съживи. Аллах е прещедър към хората, ала повечето хора са неблагодарни.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-244
2/ал-Бакара-244: И се сражавайте по пътя на Аллах и знайте, че Аллах е Всечуващ, Всезнаещ!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-245
2/ал-Бакара-245: На онзи, който заема хубав заем на Аллах, Той многократно ще му бъде върнат. И Аллах отнема и въздава и при Него ще бъдете върнати.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: