ал-Бакара 234-237, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-38)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-234, 2/ал-Бакара-235, 2/ал-Бакара-236, 2/ал-Бакара-237, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-38, ал-Бакара 234-237
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-234
2/ал-Бакара-234: Вдовиците, които покойниците от вас оставят след себе си, да изчакат сами четири месеца и десет дена. Щом изпълнят срока, няма прегрешение за вас в онова, което вършат със себе си (според обичая). Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-235
2/ал-Бакара-235: И не е прегрешение за вас да намекнете за брак пред (овдовелите и чакащите) жени или да спотайвате (това желание) в себе си. Аллах знае, че ще се сещате за тях. Ала не се венчавайте скришом с тях, изричайте им само прилични думи (според обичая), и не пристъпвайте към сключване на брак, докато предписаният срок не се изпълни! И знайте, че Аллах знае какво има вътре във вас и бойте се от Него, и знайте, че Аллах е Опрощаващ, Всеблаг!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-236
2/ал-Бакара-236: Не е прегрешение за вас да се разведете с жените, преди да сте ги докоснали или уговорили задължителната плата. Зарадвайте ги - богатият ­ според възможностите си и бедният според възможностите си! Удовлетворяването им (според обичая) като се даде нещо, е дълг за благодетелните.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-237
2/ал-Бакара-237: А ако сте им дали развод, преди да ги докоснете, но вече сте уговорили задължителната плата, за тях е половината от онова, което сте уговорили, освен ако те се въздържат или се въздържи онзи, в чиито ръце е сключването на брака. А да се въздържате е по-близо до богобоязливостта. И не забравяйте благоволението помежду ви! Наистина Аллах съзира вашите дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: