ал-Инфитар, Сура Разкъсването (Коран: Сура 82-ал-Инфитар)

82/ал-Инфитар-1: Изeс сeмаунфeтaрeт., 82/ал-Инфитар-2: Уe изeл кeуакибунтeсeрeт., 82/ал-Инфитар-3: Уe изeл бихару фуccирeт.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Инфитар, Сура Разкъсването (Коран: Сура 82-ал-Инфитар)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-1
82/ал-Инфитар-1: Когато небето се разпука и се разцепи.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-2
82/ал-Инфитар-2: И когато звездите се разпръснат.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-3
82/ал-Инфитар-3: И когато моретата се развълнуват и бъдат отприщени.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-4
82/ал-Инфитар-4: И когато гробовете бъдат преобърнати (мъртвите бъдат извадени).
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-5
82/ал-Инфитар-5: Ще узнае всяка душа какво е направила и какво не е.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-6
82/ал-Инфитар-6: О, човече, какво те отдалечи от твоя щедър Господ?
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-7
82/ал-Инфитар-7: Той е (твоят Господ), Който те сътвори, после те оформи и те направи стабилен и здрав по определен ред.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-8
82/ал-Инфитар-8: В какъвто образ пожела, в такъв те нагласи (с различен генетичен код за всеки).
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-9
82/ал-Инфитар-9: Ала не! Вие взимате за лъжа вярата.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-10
82/ал-Инфитар-10: Но наистина над вас има (запомнящи, записващи) ангели- надзиратели.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-11
82/ал-Инфитар-11: Като благородни писари (записвачи).
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-12
82/ал-Инфитар-12: И знаят какво вършите.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-13
82/ал-Инфитар-13: И наистина праведниците са в блаженство.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-14
82/ал-Инфитар-14: А неверниците са в пламтящ огън.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-15
82/ал-Инфитар-15: И в Съдния ден се облягат на (хвърлят в) огъня.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-16
82/ал-Инфитар-16: И те не ще избягат (няма да изчезнат) от него.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-17
82/ал-Инфитар-17: Но откъде да знаеш ти какво е Съдният ден?
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-18
82/ал-Инфитар-18: И после, откъде да знаеш ти какво е Съдният ден?
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-19
82/ал-Инфитар-19: Денят, в който никой (никоя душа) няма да е от полза на друг ­(друга душа) и повелята в този Ден принадлежи на Аллах.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: