ал-Инфитар-16, Сура 82-Разкъсването (ал-Инфитар) стих-16

82/ал-Инфитар-16: И те не ще избягат (няма да изчезнат) от него. (българската транслитерация: Уe ма хум aнха би гаибин(гаибинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Инфитар-16
Сура 82-Разкъсването (ал-Инфитар) стих-16

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
българската транслитерация: Уe ма хум aнха би гаибин(гаибинe).
И те не ще избягат (няма да изчезнат) от него.ал-Инфитар: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: