Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-598), ал-Кадр 1-5, ал-Байина 1-7

ал-Кадр: 97/ал-Кадр-1, 97/ал-Кадр-2, 97/ал-Кадр-3, 97/ал-Кадр-4, 97/ал-Кадр-5, ал-Байина: 98/ал-Байина-1, 98/ал-Байина-2, 98/ал-Байина-3, 98/ал-Байина-4, 98/ал-Байина-5, 98/ал-Байина-6, 98/ал-Байина-7, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-598, ал-Кадр 1-5, ал-Байина 1-7
direction_left
direction_right

ал-Кадр

Слушайте Коран: 97/ал-Кадр-1
97/ал-Кадр-1: Наистина ние го низпослахме(Корана) в Нощта Кадир.
Слушайте Коран: 97/ал-Кадр-2
97/ал-Кадр-2: И откъде да знаеш ти какво е Нощта Кадир?
Слушайте Коран: 97/ал-Кадр-3
97/ал-Кадр-3: Нощта Кадир е по-свята от хиляда месеца.
Слушайте Коран: 97/ал-Кадр-4
97/ал-Кадр-4: И слизат ангелите и Духът (през нея)­ с позволението на техния Господ, и слизат ­ за всяка повеля.
Слушайте Коран: 97/ал-Кадр-5
97/ал-Кадр-5: И тя (ноща) до началото на развиделяването е Мир (благополучие).

ал-Байина

Слушайте Коран: 98/ал-Байина-1
98/ал-Байина-1: Хората на Писанието и oтричащите, които са неверници, няма да се разделят (от неверието си), докато при тях не дойде ясният знак (ясни доводи).
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-2
98/ал-Байина-2: Пратеникът на Аллах (им) чете пречистени (далечни от съмнения и суеверия) свитъци.
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-3
98/ал-Байина-3: (Тези свитъци) са книги, в които са записани основните и непроменливи правдиви повели.
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-4
98/ал-Байина-4: И хората на Писанието (преди да им дойдат ясните повели) не се разединиха помежду си, а едва след като при тях дойде ясният знак (се разделиха).
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-5
98/ал-Байина-5: И не им бе повелено друго, освен като ханифи да станат пречистени раби на Аллах (с пречистени души), и да отслужват намаза, и да дават милостинята закат. Ето това е едиствената и правдивата религия (религия, която ще продьлжи до Деня на Вьзкресението).
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-6
98/ал-Байина-6: И наистина, онези от хората на Писанието и от отричащите ще бъдат в Огъня на Ада, и там ще пребивават вечно. Именно те са най-лошите от създанията.
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-7
98/ал-Байина-7: А онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах) и вършат праведни дела (пречистват душите си), именно те са най-добрите от творенията.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: