ал-Фаджр 1-23, Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-593)

ал-Фаджр: 89/ал-Фаджр-1, 89/ал-Фаджр-2, 89/ал-Фаджр-3, 89/ал-Фаджр-4, 89/ал-Фаджр-5, 89/ал-Фаджр-6, 89/ал-Фаджр-7, 89/ал-Фаджр-8, 89/ал-Фаджр-9, 89/ал-Фаджр-10, 89/ал-Фаджр-11, 89/ал-Фаджр-12, 89/ал-Фаджр-13, 89/ал-Фаджр-14, 89/ал-Фаджр-15, 89/ал-Фаджр-16, 89/ал-Фаджр-17, 89/ал-Фаджр-18, 89/ал-Фаджр-19, 89/ал-Фаджр-20, 89/ал-Фаджр-21, 89/ал-Фаджр-22, 89/ал-Фаджр-23, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-593, ал-Фаджр 1-23
direction_left
direction_right

ал-Фаджр

Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-1
89/ал-Фаджр-1: Кълна се в зората.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-2
89/ал-Фаджр-2: И в десетте нощи.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-3
89/ал-Фаджр-3: И в четното, и в нечетното.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-4
89/ал-Фаджр-4: И в нощта, когато отминава.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-5
89/ал-Фаджр-5: Нима в това няма клетва за разумния?
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-6
89/ал-Фаджр-6: Не видя ли ти как постъпи твоят Господ с адитите?
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-7
89/ал-Фаджр-7: И с Ирем, градът с високите постройки.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-8
89/ал-Фаджр-8: Подобна на нея (на града Ирем) не бе сътворено (в страните) по земята.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-9
89/ал-Фаджр-9: И със самудяните, които изравяха скалите в долините.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-10
89/ал-Фаджр-10: И с Фараона, владетеля на войските.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-11
89/ал-Фаджр-11: Тез, които злосторваха по селищата.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-12
89/ал-Фаджр-12: И така умножиха там развалата?
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-13
89/ал-Фаджр-13: Заради това твоят Господ стовари върху тях бича на мъчението.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-14
89/ал-Фаджр-14: И наистина твоят Господ надзирава.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-15
89/ал-Фаджр-15: И когато човек е подложен на изпитания от своя Господ и после почетен и облагодетелстван от Него, казва: “Моят Господ ме почете.”
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-16
89/ал-Фаджр-16: Но, когато го подложи на изпитание и после ограничи препитанието му, казва: “Моят Господ ме оскърби.”
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-17
89/ал-Фаджр-17: Ала не, напротив вие не почитате сирака.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-18
89/ал-Фаджр-18: И не се насърчавате взаимно да бъде нахранен нуждаещият се.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-19
89/ал-Фаджр-19: И изяждате наследството си с голяма лакомия.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-20
89/ал-Фаджр-20: И обичате богатството с голяма любов.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-21
89/ал-Фаджр-21: Ала не! Когато земята бъде разбита и разпиляна на парчета.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-22
89/ал-Фаджр-22: И когато твоят Господ дойде с подредените в редици ангели.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-23
89/ал-Фаджр-23: И в него ден Адът ще е доведен. Тогава (в Деня) човекът ще си помисли (ще си спомни), ала каква ще му е ползата от това споменаване (спомняне)?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: