Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-596), ал-Лайл 15-21, ад-Духа 1-11, ал-Инширах 1-8

ал-Лайл: 92/ал-Лайл-15, 92/ал-Лайл-16, 92/ал-Лайл-17, 92/ал-Лайл-18, 92/ал-Лайл-19, 92/ал-Лайл-20, 92/ал-Лайл-21, ад-Духа: 93/ад-Духа-1, 93/ад-Духа-2, 93/ад-Духа-3, 93/ад-Духа-4, 93/ад-Духа-5, 93/ад-Духа-6, 93/ад-Духа-7, 93/ад-Духа-8, 93/ад-Духа-9, 93/ад-Духа-10, 93/ад-Духа-11, ал-Инширах: 94/ал-Инширах-1, 94/ал-Инширах-2, 94/ал-Инширах-3, 94/ал-Инширах-4, 94/ал-Инширах-5, 94/ал-Инширах-6, 94/ал-Инширах-7, 94/ал-Инширах-8, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-596, ал-Лайл 15-21, ад-Духа 1-11, ал-Инширах 1-8
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-15
92/ал-Лайл-15: И на него никой друг не се осланя (няма да бъде хвърлен), освен лошия,.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-16
92/ал-Лайл-16: Той (много лошият), който отрече (Най-прекрасното) и се отвърна от него.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-17
92/ал-Лайл-17: А притежателят на таква ( тези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах) ще бъде отдалечен от него ( от Огъня).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-18
92/ал-Лайл-18: Той е, който (притежава таква в най-висока степен) раздава своето богатство и се пречиства.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-19
92/ал-Лайл-19: И (притежателят на таква) не прави благодеяния с очакване на отплата (при Аллах),
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-20
92/ал-Лайл-20: а само заради стремежа (желанието) си към Лика на своя Господ, Върховния.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-21
92/ал-Лайл-21: И той непременно скоро ще бъде задоволен.

ад-Духа

Слушайте Коран: 93/ад-Духа-1
93/ад-Духа-1: Кълна се в утрото (кушлук).
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-2
93/ад-Духа-2: И в нощта, когато настъпи пълен мрак.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-3
93/ад-Духа-3: Не те изостави и не ти се разсьрди твоят Господ.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-4
93/ад-Духа-4: И в отвъдният живот (живота след този) неизбежно е по-добър за теб от настоящия (земния живот).
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-5
93/ад-Духа-5: И наистина скоро ще ти въздаде твоят Господ (дар) и ти ще останеш доволен.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-6
93/ад-Духа-6: Не те ли намери Той сирак и после не те ли приюти (под покровителство на друг)?
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-7
93/ад-Духа-7: И те намери в заблуда, а после те напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-8
93/ад-Духа-8: И те намери в бедност, а после те направи заможен.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-9
93/ад-Духа-9: Така че, не огорчавай след това сирака!
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-10
93/ад-Духа-10: И не отпъждай (укорявай) умоляващия (искащия нещо)!
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-11
93/ад-Духа-11: И вече възвестявай за благодатта на твоя Господ.

ал-Инширах

Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-1
94/ал-Инширах-1: Не разтворихме (разширихме) ли Ние твоята гръд ?
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-2
94/ал-Инширах-2: И (не) махнахме (ли) от теб бремето.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-3
94/ал-Инширах-3: Което (бреме) тежеше на твоя гръб.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-4
94/ал-Инширах-4: И завишихме твоето споменаване.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-5
94/ал-Инширах-5: И тогава наистина трудността и леснината са заедно.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-6
94/ал-Инширах-6: И да трудността и леснината са заедно.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-7
94/ал-Инширах-7: И тогава, когато останеш свободен веднага се насочи (устреми).
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-8
94/ал-Инширах-8: И тогава на своя Господ се посвети (хвали Го, прославяй Го, споменаваи Го)
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: