Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-603), ал-Кафирун 1-6, ан-Наср 1-3, ал-Масад 1-5

ал-Кафирун: 109/ал-Кафирун-1, 109/ал-Кафирун-2, 109/ал-Кафирун-3, 109/ал-Кафирун-4, 109/ал-Кафирун-5, 109/ал-Кафирун-6, ан-Наср: 110/ан-Наср-1, 110/ан-Наср-2, 110/ан-Наср-3, ал-Масад: 111/ал-Масад-1, 111/ал-Масад-2, 111/ал-Масад-3, 111/ал-Масад-4, 111/ал-Масад-5, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-603, ал-Кафирун 1-6, ан-Наср 1-3, ал-Масад 1-5
direction_left
direction_right

ал-Кафирун

Слушайте Коран: 109/ал-Кафирун-1
109/ал-Кафирун-1: И кажи: “О, неверници!”
Слушайте Коран: 109/ал-Кафирун-2
109/ал-Кафирун-2: аз не се прекланям (не съм раб) на това, на което вие се прекланяте (сте раби)
Слушайте Коран: 109/ал-Кафирун-3
109/ал-Кафирун-3: и вие не ще бъдете раби на това, на което аз съм раб (на Аллах).
Слушайте Коран: 109/ал-Кафирун-4
109/ал-Кафирун-4: И аз не ще се прекланям (не ще бъда раб) на това, на което вие се прекланяте,
Слушайте Коран: 109/ал-Кафирун-5
109/ал-Кафирун-5: и вие не ще бъдете раби на това, на което аз съм раб (на Аллах).
Слушайте Коран: 109/ал-Кафирун-6
109/ал-Кафирун-6: Вашата вяра (религия) си е за вас, моята вяра (религия) си е за мен.”

ан-Наср

Слушайте Коран: 110/ан-Наср-1
110/ан-Наср-1: Когато дойде подкрепата на Аллах и победата,
Слушайте Коран: 110/ан-Наср-2
110/ан-Наср-2: И когато видиш хората да встъпват на тълпи в религията на Аллах,
Слушайте Коран: 110/ан-Наср-3
110/ан-Наср-3: Тогава прославяй своя Господ с възхвала. И Го моли за опрощение. Той винаги приема покаянието.

ал-Масад

Слушайте Коран: 111/ал-Масад-1
111/ал-Масад-1: И се погубиха двете ръце на Абу Лахаб! И той се погуби!
Слушайте Коран: 111/ал-Масад-2
111/ал-Масад-2: Не го избави неговият имот и онова, което бе придобил.
Слушайте Коран: 111/ал-Масад-3
111/ал-Масад-3: Ще бъде хвърлен в бушуващ огън.
Слушайте Коран: 111/ал-Масад-4
111/ал-Масад-4: и жена му, която носеше дърва.
Слушайте Коран: 111/ал-Масад-5
111/ал-Масад-5: На шията й има въже от (сплетени) влакна.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: