ал-Инширах, Сура Разтварянето (Коран: Сура 94-ал-Инширах)

94/ал-Инширах-1: Е лем нешрах леке садрек(садреке)., 94/ал-Инширах-2: Уе уедагна анке уизрек(уизреке)., 94/ал-Инширах-3: Еллези енкада захрек(захреке).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Инширах, Сура Разтварянето (Коран: Сура 94-ал-Инширах)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-1
94/ал-Инширах-1: Не разтворихме (разширихме) ли Ние твоята гръд ?
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-2
94/ал-Инширах-2: И (не) махнахме (ли) от теб бремето.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-3
94/ал-Инширах-3: Което (бреме) тежеше на твоя гръб.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-4
94/ал-Инширах-4: И завишихме твоето споменаване.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-5
94/ал-Инширах-5: И тогава наистина трудността и леснината са заедно.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-6
94/ал-Инширах-6: И да трудността и леснината са заедно.
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-7
94/ал-Инширах-7: И тогава, когато останеш свободен веднага се насочи (устреми).
Слушайте Коран: 94/ал-Инширах-8
94/ал-Инширах-8: И тогава на своя Господ се посвети (хвали Го, прославяй Го, споменаваи Го)
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: