ал-Фаджр, Сура Зората (Коран: Сура 89-ал-Фаджр)

89/ал-Фаджр-1: Уeл фeджри., 89/ал-Фаджр-2: Уe лeялин aшрън., 89/ал-Фаджр-3: Уeш шeф’ъ уeл уeтри.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фаджр, Сура Зората (Коран: Сура 89-ал-Фаджр)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-1
89/ал-Фаджр-1: Кълна се в зората.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-2
89/ал-Фаджр-2: И в десетте нощи.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-3
89/ал-Фаджр-3: И в четното, и в нечетното.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-4
89/ал-Фаджр-4: И в нощта, когато отминава.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-5
89/ал-Фаджр-5: Нима в това няма клетва за разумния?
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-6
89/ал-Фаджр-6: Не видя ли ти как постъпи твоят Господ с адитите?
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-7
89/ал-Фаджр-7: И с Ирем, градът с високите постройки.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-8
89/ал-Фаджр-8: Подобна на нея (на града Ирем) не бе сътворено (в страните) по земята.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-9
89/ал-Фаджр-9: И със самудяните, които изравяха скалите в долините.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-10
89/ал-Фаджр-10: И с Фараона, владетеля на войските.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-11
89/ал-Фаджр-11: Тез, които злосторваха по селищата.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-12
89/ал-Фаджр-12: И така умножиха там развалата?
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-13
89/ал-Фаджр-13: Заради това твоят Господ стовари върху тях бича на мъчението.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-14
89/ал-Фаджр-14: И наистина твоят Господ надзирава.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-15
89/ал-Фаджр-15: И когато човек е подложен на изпитания от своя Господ и после почетен и облагодетелстван от Него, казва: “Моят Господ ме почете.”
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-16
89/ал-Фаджр-16: Но, когато го подложи на изпитание и после ограничи препитанието му, казва: “Моят Господ ме оскърби.”
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-17
89/ал-Фаджр-17: Ала не, напротив вие не почитате сирака.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-18
89/ал-Фаджр-18: И не се насърчавате взаимно да бъде нахранен нуждаещият се.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-19
89/ал-Фаджр-19: И изяждате наследството си с голяма лакомия.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-20
89/ал-Фаджр-20: И обичате богатството с голяма любов.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-21
89/ал-Фаджр-21: Ала не! Когато земята бъде разбита и разпиляна на парчета.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-22
89/ал-Фаджр-22: И когато твоят Господ дойде с подредените в редици ангели.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-23
89/ал-Фаджр-23: И в него ден Адът ще е доведен. Тогава (в Деня) човекът ще си помисли (ще си спомни), ала каква ще му е ползата от това споменаване (спомняне)?
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-24
89/ал-Фаджр-24: Ще каже: “О, да бях сторил отнапред праведни дела”.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-25
89/ал-Фаджр-25: И в него Ден, никой друг, освен Него (освен Аллах) не би могъл да измъчи.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-26
89/ал-Фаджр-26: И никой друг не оковава, както Той оковава.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-27
89/ал-Фаджр-27: О, душа задоволена!
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-28
89/ал-Фаджр-28: Върни се при твоя Господ, доволстваща и заслужила благосклонност!
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-29
89/ал-Фаджр-29: (О, физическо тяло)! Тогава (когато изчистиш пороците от душата си и духът ти достигне до Аллах, ще си Ми раб) влез сред Моите раби.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-30
89/ал-Фаджр-30: И влез в Моя Рай.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: