ал-Араф 88-95, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-162)

ал-Араф: 7/ал-Араф-88, 7/ал-Араф-89, 7/ал-Араф-90, 7/ал-Араф-91, 7/ал-Араф-92, 7/ал-Араф-93, 7/ал-Араф-94, 7/ал-Араф-95, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-162, ал-Араф 88-95
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-88
7/ал-Араф-88: Знатните от народа му, които се възгордяха, казаха: “Ще пропъдим от нашата страна теб, о, Шуайб, и онези, които повярваха (пожелаха да достигнат Аллах) с теб, или ще се върнете към вярата ни.” (Шуайб) каза: “Дори и ако сме отвратени от нея ли“?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-89
7/ал-Араф-89: Ние ще сме измислили лъжа за Аллах, ако се върнем към вашия род, след като Аллах ни е избавил от него. Не ни подобава да се върнем към това, освен ако пожелае Аллах. Обгръща нашият Господ със знание всяко нещо. На Аллах се уповаваме. Господи наш, отсъди между нас и нашия народ с правдата! Ти си Най-добродетелният завоевател”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-90
7/ал-Араф-90: И знатните от народа му, които бяха неверници, казаха: “Ако последвате Шуайб, тогава ще сте от губещите”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-91
7/ал-Араф-91: И така ги обхвана сътресението, и осъмнаха безжизнени и на колене в домовете си.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-92
7/ал-Араф-92: Които взеха за лъжец Шуайб, сякаш не бяха пребивавали там. И те бяха губещите, които взеха за лъжец Шуайб.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-93
7/ал-Араф-93: И се отвърна от тях (Шуайб), и каза: “ И кълна се, че ви известих посланията на своя Господ и ви наставлявах. И след това как (защо) да скърбя за хора-неверници“?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-94
7/ал-Араф-94: И няма страна, на която пратихме пророк, чиито жители да не бъдат притиснати със злочестие и беда от Нас, за да се смирят.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-95
7/ал-Араф-95: Сетне подменихме лошото с добро. А когато се умножиха казаха: “И нашите бащи ги сполетяха и беда, и радост (но не се поучиха)”, и тогава Ние ги сграбчихме внезапно, без да усетят“.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: