ал-Араф 156-159, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-170)

ал-Араф: 7/ал-Араф-156, 7/ал-Араф-157, 7/ал-Араф-158, 7/ал-Араф-159, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-170, ал-Араф 156-159
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-156
7/ал-Араф-156: Пиши ни добрини (благодеяния) и в земния живот, и в отвъдния! Ние се завърнахме покаяни при Теб. И рече Аллах: “С Моето мъчение поразявам, когото пожелая. Моето милосърдие обхвана всяко нещо. Така, че ще пиша (благодеяния) на онези, които са притежатели на таква (които се боят да изгубят милостта на Аллах) и дават милостинята закат. И те са онези, които вярват в Нашите знамения.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-157
7/ал-Араф-157: Те са, които последваха Пратеника, неграмотния Пророк, за когото видяха, че бе записано в Тората и Евангелието. Той им повелява доброто (правилното) и възбранява лошото (неправилното); и им разрешава благите (чистите и хубавите) неща, и им възбранява скверностите (лошите и нечистите неща); и им снема бремето (тежестта на греховете, като ги превръща в добрини); и премахва оковите (които задържат духа в тялото и златната верига, която се състои от седем халки и се намира върху вратата на завоеванието). Тогава те повярваха в него и го почитаха, и го подкрепиха, и последваха Светлината (Свещения Коран), низпослана на него. Тези са сполучилите (заслужилите щастието в земния живот и в Рая).
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-158
7/ал-Араф-158: Кажи им: “О, хора, аз съм Пратеникът на Аллах при всички вас. ­ На Него е владението на небесата и на земята. Няма друг бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, ­ неграмотния Пророк, който вярва в Аллах и в Неговите Слова, и го следвайте, за да Го достигнете!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-159
7/ал-Араф-159: И има сред народа на Муса (Моисей) общност, която напътва към Господ, и с истината те наставляват справедливо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: