ал-Араф 188-195, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-175)

ал-Араф: 7/ал-Араф-188, 7/ал-Араф-189, 7/ал-Араф-190, 7/ал-Араф-191, 7/ал-Араф-192, 7/ал-Араф-193, 7/ал-Араф-194, 7/ал-Араф-195, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-175, ал-Араф 188-195
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-188
7/ал-Араф-188: Кажи им : “Не притежавам сила, с която да мога да си навредя или да си угодя, освен ако Аллах не го е пожелал. И ако знаех неведомото, щях да увелича неизбежно доброто и нямаше да ме засяга злото. Аз съм само предупредител и благовестител за хора вярващи (желаещи).
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-189
7/ал-Араф-189: Той е Онзи, Който ви сътвори от един човек и стори от него съпругата му, за да намери при нея спокойствие. И след като я облада (прегърна), тя понесе лек товар (забременя) и продължи с него. А когато натежа, двамата призоваха Аллах, своя Господ: “Ако ни дариш читаво (праведно) дете, непременно ще сме признателни.”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-190
7/ал-Араф-190: И когато им дари читаво дете, те (съпрузите) Го съдружиха с онова, което им бе дарил. Всевишен е Аллах над онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-191
7/ал-Араф-191: Нима съдружават с такива, които нищо не творят, а самите те са творения?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-192
7/ал-Араф-192: И на тях не могат да им помогнат, нито на себе си ще могат да помогнат.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-193
7/ал-Араф-193: И ако ги позовете да се обърнат към Мен, не ще ви следват. Едно и също е за вас дали ще ги зовете, или ще мълчите.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-194
7/ал-Араф-194: Онези, които зовете вместо Аллах, са раби, подобни на вас. Призовете ги, нека откликнат (на молитвата ви), ако говорите истината!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-195
7/ал-Араф-195: Нима те имат крака, с които вървят, или ръце, с които хващат, или очи, с които виждат, или уши, с които чуват? Кажи (им) да призоват съдружниците си, после да Ми скроят номер (да Ме надхитрят) и така да не Ми дадат миг!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: