Al-A'raf 188-195, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-175)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-188, 7/Al-A'raf-189, 7/Al-A'raf-190, 7/Al-A'raf-191, 7/Al-A'raf-192, 7/Al-A'raf-193, 7/Al-A'raf-194, 7/Al-A'raf-195, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-175, Al-A'raf 188-195
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-188
7/Al-A'raf-188: Zeg: "Ik heb geen inacht om voor mijzelf iets van nut te verwerven of schade af te wenden, behalve wat Allah wil. En als ik het onwaarneembare kende, dan zou ik het goede vermeerderd hebben en zou het kwade mij niet hebben getroffen. Ik ben niets dan een waarschuwer en een verkondiger van verheugende tijdingen voor een gelovig volk.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-189
7/Al-A'raf-189: Hij is Degene Die jullie heeft geschapen uit één enkele ziel en Hij maakte daaruit zijn echtgenote, opdat bij bij haar rust zou vinden. En nadat hij bij haar gelegen had, droeg zij een lichte last waar zij toen met voortging. En toen zij zwaar werd, riepen zij Allah, hun Heer aan: "Als U ons een rechtschapene schenkt, dan zullen wij tot de dankbaren horen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-190
7/Al-A'raf-190: Maar toen Hij hen een rechtschapene had geschonken, kenden zij naast Hem deelgenoten toe in wat Hij hun had geschonken. Verheven is dan Allah boven de deelgenoten die zij (aan Allah) toekennen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-191
7/Al-A'raf-191: Maken zij (beelden tot) deelgenoten die niets (kunnen) scheppen en die (zelf) geschapen zijn?
Luister Koran: 7/Al-A'raf-192
7/Al-A'raf-192: En die hen niet kunnen helpen en die zichzelf niet (kunnen) helpen?
Luister Koran: 7/Al-A'raf-193
7/Al-A'raf-193: En als jullie hen aanroepen om leiding (te verkrijgen), dan verhoren zij jullie niet. Het is voor jullie hetzelfde, of jullie hen aanroepen of dat jullie zwijgen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-194
7/Al-A'raf-194: Voorwaar, degenen die jullie buiten Allah aanroepen zijn schepselen zoals jullie zelf. Roept hen dan aan en laten zij jullie dan verhoren, als jullie waarachtigen zijn.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-195
7/Al-A'raf-195: Hebben zij voeten waarmee zij lopen? Of hebben zij handen waarmee zij grijpen? Of hebben zij ogen waarmee zij zien? Of hebben zij oren waarmee zij horen? Zeg: "Roept jullie afgoden aan en laat hen een list tegen mij uitvoeren, en geeft mij geen uitstel.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: