Al-A'raf 179-187, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-174)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-179, 7/Al-A'raf-180, 7/Al-A'raf-181, 7/Al-A'raf-182, 7/Al-A'raf-183, 7/Al-A'raf-184, 7/Al-A'raf-185, 7/Al-A'raf-186, 7/Al-A'raf-187, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-174, Al-A'raf 179-187
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-179
7/Al-A'raf-179: En voorzeker, Wij hebben velen van de Djinn's en de mensen voor de Hel geschapen. Zij bezitten harten waarmee zij niet begrijpen en zij bezitten ogen waarmee zij niet zien en zij bezitten oren waarmee zij niet horen, zij zijn degenen die als het vee zijn. Zij dwalen zelfs nog erger. Zij zijn degenen die de achtelozen zijn.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-180
7/Al-A'raf-180: En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken; zij zullen worden vergolden vooir wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-181
7/Al-A'raf-181: En onder hen die Wij hebben geschapen bevindt zich een gemeenschap die leidt volgens de Waarheid en daarmee handelen zij rechtvaardig.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-182
7/Al-A'raf-182: En degenen die Onze Verzen loochenden, die zullen Wij geleidelijk naar de vernietiging voeren, ze dat zij het niet weten.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-183
7/Al-A'raf-183: En Ik geef hen uitstel, Voorwaar, Mijn plan is sterk.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-184
7/Al-A'raf-184: En denken zij niet na? Hun stamgenoot (Moehammad) is niet bezeten. Hij is slechts een duidelijke waarschuwer.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-185
7/Al-A'raf-185: En kijken zij niet naar het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en naar alle dingen die Allah heeft geschapen? En mogelijk is hun termijn waarlijk reeds nabij. In welk woord buiten dit Woord zullen zij dan geloven?
Luister Koran: 7/Al-A'raf-186
7/Al-A'raf-186: En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt: voor hem is er geen leider en Hij laat hen onrustig in hun overtreding verkeren.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-187
7/Al-A'raf-187: Zij vragen jou (O Moehammad) over het Uur: "Wanneer zal het plaatsvinden?" zeg: "Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij mijn Heer, niemand kan over de tijd ervan duidelijkheid geven dan Hij. Zwaar (is deze kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen." Zij vragen jou als of jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: "Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: