Al-A'raf 131-137, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-166)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-131, 7/Al-A'raf-132, 7/Al-A'raf-133, 7/Al-A'raf-134, 7/Al-A'raf-135, 7/Al-A'raf-136, 7/Al-A'raf-137, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-166, Al-A'raf 131-137
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-131
7/Al-A'raf-131: En wanneer dan het goede tot Hen kwam, zeiden zij: "Voor ons is dat (vanwege onze inspaningen)," maar wanneer het slechte hen treft, dan wijzen zij Môesa en degenen met hem aan als brengers van het noodlot. Wet: hun noodlot is slechts bij Allah, maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-132
7/Al-A'raf-132: Zij zeiden: "Met wat voor Tekenen jij ook tot ons komt om ons daarmee te betoveren, wij zullen daardoor niet in jou zeloven."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-133
7/Al-A'raf-133: Daarop zonden Wij tot hen de overstroming, en sprinkhanen, en luizen, en kikkers en bloed, als duidelijke Tekenen, maar zij toonden zich hoogmoedig en zij waren een misdadig volk.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-134
7/Al-A'raf-134: En toen de plaag ben overviel, zeiden zij: "O Môesa, roep jou Heer aan krachtens het verbond dat jij met Hem hebt. Als jij de plaag van ons wegneemt, dan zullen wij zeker in jou geloven en dan zullen wij de Kinderen van Israël zeker met jou sturen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-135
7/Al-A'raf-135: En toen Wij de plaag van hen hadden weggenomen, voor een vastgestelde termijn die zij bereikten, toen breken zij hun woord.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-136
7/Al-A'raf-136: Wij vergolden hun toen doordat Wij hen verdronken in de zee omdat zij Onze Tekenen loochenden en zij ze niet in acht plachten te nemen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-137
7/Al-A'raf-137: En aan het volk dat onderdrukt was geweest, deden Wij gebieden ten Oosten en ten Westen van het land erven, die Wij zegenden. En het mooie Woord van jouw Heer werd bewaarheid voor de Kinderen van Israël omdat zij geduldig waren geweest. En Wij verwoestten wat Fir'aun en zijn volk hadden gemaakt en wat zij plachten te bouwen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: