A'RÂF 131-137, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-166)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-166
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-131, 7/A'RÂF-132, 7/A'RÂF-133, 7/A'RÂF-134, 7/A'RÂF-135, 7/A'RÂF-136, 7/A'RÂF-137, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-166, A'RÂF 131-137
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-131
7/A'RÂF-131: Artık onlara bir hasene geldiği zaman: “Bu bizim(hakkımız)dır.” dediler. Ve onlara bir kötülük isabet edince (onu) Musa (A.S) ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah tarafından değil mi? Ve lâkin onların çoğu bilmiyorlar.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-132
7/A'RÂF-132: Ve şöyle dediler: “Onunla bizi büyülemek için bize âyetlerden (mucizelerden) ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-133
7/A'RÂF-133: Bundan sonra, onların üzerine ayrı ayrı (zaman zaman) mucizeler, tufan, çekirge (afeti), bit (afeti), kurbağa (afeti) ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim (günahkâr ve suçlu) bir kavim oldular.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-134
7/A'RÂF-134: Ve azap üzerlerine geldiği (vuku bulduğu) zaman: “Ya Musa (Allah’ın) seni sahip kıldığı ahd (nübüvvet ahdi) sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz.” dediler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-135
7/A'RÂF-135: Böylece onlar, o ecele (sona) ulaşana kadar onlardan azabı kaldırdığımız (açtığımız) zaman, onlar sözlerini nakzediyorlar (sözlerinden dönüyorlar).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-136
7/A'RÂF-136: Âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan gâfil olmaları sebebiyle, böylece onlardan intikam aldık ve onları denizde boğduk.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-137
7/A'RÂF-137: Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavunun ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları (köşkleri, binaları) harap ettik.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: