ENFÂL 34-40, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-181)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-181
share on facebook  tweet  share on google  print  
ENFÂL: 8/ENFÂL-34, 8/ENFÂL-35, 8/ENFÂL-36, 8/ENFÂL-37, 8/ENFÂL-38, 8/ENFÂL-39, 8/ENFÂL-40, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-181, ENFÂL 34-40
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-34
8/ENFÂL-34: Ve onlar, Mecsid-i Haram’dan men ediyorlarken (engel oluyorlarken) ve onlar, O’nun (Allah’ın) dostları değilken; Allah, niçin onlara azap etmesin? O’nun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat, onların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-35
8/ENFÂL-35: Ve onların salâtları (duaları, ibadetleri) beytin (Allah’ın evinin) yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka birşey olmadı. Artık inkâr etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın!
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-36
8/ENFÂL-36: Muhakkak ki kâfirler, Allah’ın yolundan alıkoymak (men etmek) için mallarını infâk ederler (verirler). Bu şekilde (devam ederek) onu (mallarını), infâk edecekler sonra (bu) onlara hasret (pişmanlık, üzüntü) olacak. Sonra da onlara gâlip olunacak (mağlup olacaklar). Ve kâfir olanlar, cehenneme haşrolunacaklar (toplanacaklar).
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-37
8/ENFÂL-37: (Bu), Allah’ın habis (pis) ile tayyibi (temiz) birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yığarak, bu şekilde onların (murdar olanların) cehennemde olması (cehenneme atılması) içindir. İşte onlar, onlar hüsrana uğrayanlardır.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-38
8/ENFÂL-38: Kâfir olan kimselere de ki: “Eğer vazgeçerseniz, geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse (küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse), o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur (önceki inkâr eden, isyan eden ümmetlere uygulanan İlâhî kanun uygulanır).”
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-39
8/ENFÂL-39: Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün dîn Allah için oluncaya kadar, onlarla kıtalde bulunun (savaşın). Eğer onlar (küfürden) vazgeçerlerse o taktirde muhakkak ki Allah, yaptığınız şeyleri en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-40
8/ENFÂL-40: Ve şâyet dönerlerse, bu durumda Allah’ın sizin mevlânız olduğunu bilin. Ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: