A'RÂF 171-178, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-173)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-173
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-171, 7/A'RÂF-172, 7/A'RÂF-173, 7/A'RÂF-174, 7/A'RÂF-175, 7/A'RÂF-176, 7/A'RÂF-177, 7/A'RÂF-178, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-173, A'RÂF 171-178
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-171
7/A'RÂF-171: Ve dağı, bir gölge gibi onların üzerine çekip kaldırdığımız zaman onu, üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi, kuvvetle tutun ve onun içinde olanı (emir ve yasakları), hatırlayın (uygulayın). Böylece siz, takva sahibi olursunuz.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-172
7/A'RÂF-172: Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-173
7/A'RÂF-173: “Veya fakat daha önce babalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyle iken bâtılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helâk edeceksin?” dersiniz diye.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-174
7/A'RÂF-174: Ve işte böyle âyetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki; böylece onlar, (Allah’a) dönsünler diye.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-175
7/A'RÂF-175: Onlara, âyetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku (anlat). Sonra o, ondan (âyetlerden) ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tâbî kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden (azgınlardan) oldu.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-176
7/A'RÂF-176: Ve şâyet dileseydik onu, onunla (âyetlerimizle) elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına (nefsinin afetlerine) tâbî oldu. Artık onun hali, köpeğin hali gibidir ki; onunla ilgilensen de solur, onu terketsen de (kendi haline bıraksan da) solur. Âyetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat, böylece onlar tefekkür ederler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-177
7/A'RÂF-177: Âyetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve (onlar) nefslerine zulmetmiş oldular.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-178
7/A'RÂF-178: Allah kimi hidayete erdirirse (kendisine ulaştırırsa), artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalâlette bırakılırsa, işte onlar, onlar artık hüsrana uğrayanlardır (nefslerini hüsrana düşürenlerdir).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: