A'RÂF 144-149, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-168)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-168
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-144, 7/A'RÂF-145, 7/A'RÂF-146, 7/A'RÂF-147, 7/A'RÂF-148, 7/A'RÂF-149, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-168, A'RÂF 144-149
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-144
7/A'RÂF-144: (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: “Ey Musa! Muhakkak ki; Ben, risaletimle ve kelâmımla seni insanların üzerine seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al. Ve şükredenlerden ol.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-145
7/A'RÂF-145: Ve Biz, ona (Hz. Musa’ya) levhalarda herşeyden vaaz ederek (öğüt vererek) ve herşeyi tafsil ederek (kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak) yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu, en güzel şekilde alsınlar (uygulasınlar). Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-146
7/A'RÂF-146: Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceğim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eğer rüşd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan gâfil olmaları sebebiyledir.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-147
7/A'RÂF-147: Ve onlar ki; âyetlerimizi ve ahirete ulaşmayı (hayatta iken ruhun Allah’a ulaşmasını) tekzip ettiler (yalanladılar) ve onların amelleri, heba oldu (boşa gitti). Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır?
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-148
7/A'RÂF-148: Musa (A.S)’nın kavmi, ondan sonra (Musa A.S’ın Tur dağına gitmesinden sonra) ziynet eşyalarından, böğüren (ses çıkaran) bir buzağı heykeli (yapıp) onu (ilâh) edindiler. Onun, onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini (hidayete erdirmediğini) görmüyorlar mı? Onu (ilâh) edindiler ve zalimler oldular.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-149
7/A'RÂF-149: Ve ellerinin arasına düşürülünce (akılları başlarına gelince pişman oldular) dalâlete düşmüş olduklarını gördüler: “Eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz.” dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: