Al-A'raf 144-149, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-168)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-144, 7/Al-A'raf-145, 7/Al-A'raf-146, 7/Al-A'raf-147, 7/Al-A'raf-148, 7/Al-A'raf-149, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-168, Al-A'raf 144-149
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-144
7/Al-A'raf-144: Hij (Allah) zei: "O Môesa. voorwaar, Ik heb jou uitverkoren beven de (andere) mensen, door middel van Mijn Boodschap aan jou en Mijn ij Woord. Neem dan wat Ik aan jou heb gegeven (de Taurát) en behoor tot de Dankbaren."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-145
7/Al-A'raf-145: En Wij schreven hem voor in de Tafelen over alle zaken, als een vermaning en als een uiteenzetting over alle zaken (en Wij zeiden:) "Grijpt dit stevig vast en beveel jouw volk dat zij zich er op de beste manier aan houden, Ik zal jullie de woonplaatsen van de zwaar zondigen tonen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-146
7/Al-A'raf-146: Ik zal degenen die zich onterecht hoogmoedig op aarde gedragen van Mijn Tekeeien afwenden. En al zagen zij ieder Teken, dan nog zouden zij er niet in geloven, en al zagen zij het juiste Pad, dan zouden zij het niet als hun (pad) nemen. Maar als zij het pad van de dwaling zien, dan nemen zij het als (hun) pad. Dat is omdat zij Onze Tekenen loochenden en er geen acht op plachten te slaan.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-147
7/Al-A'raf-147: En degenen die Onze Tekenen en de ontmoeting in het Hiernamaals loochenden: hun werken zijn vructhteloos. Zij worden niet vergolden, behalve voor wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-148
7/Al-A'raf-148: En het volk van Môesa maakte, na zijn vertrek (naar de berg Thôer). van hun (gouden) sieraden (een afgodsbeeld met) het lichaam van een kalf dat een loeiend geluid maakte. Beseften zij niet dat het in werkelijkheid niet tot hen kon spreken en hen geen weg kon wijzen? Zij namen het (ter aanbidding) en zij waren onrechtplegers.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-149
7/Al-A'raf-149: En toen spijt hen van voor en van achter overviel, en zij zagen dat zij waarlijk gedwaald hadden, zeiden zij: "Als onze Heer ons niet begenadigt en ons niet vergeeft, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: