Al-A'raf 138-143, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-167)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-138, 7/Al-A'raf-139, 7/Al-A'raf-140, 7/Al-A'raf-141, 7/Al-A'raf-142, 7/Al-A'raf-143, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-167, Al-A'raf 138-143
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-138
7/Al-A'raf-138: En Wij brachten de Kinderen van Israël naar de overkant van de zee. En toen zij een volk ontmoetten dat opging in het vereren van hun afgodsbeelden, zeiden zij: "O Môesa, maak voor ons een god zoals hun goden." Hij zei: "Voorwaar, jullie zijn een onwetend volk."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-139
7/Al-A'raf-139: Voorwaar, van dezen zal hetgeen waar zij in opgaan vernietigd worden, en wat zij plachten te doen bleek valsheid te zijn.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-140
7/Al-A'raf-140: Hij zei: "Zou ik voor jullie een god naast Allah zoeken, terwijl Hij jullie heeft bevoorrecht boven de werelden?""
Luister Koran: 7/Al-A'raf-141
7/Al-A'raf-141: En (gedenkt) toen Wij ben redden van de volgelingen van Fir'aun, zij kwelden jullie met de ergste bestraffing; zij doodden jullie zonen en lieten jullie dochters in leven. En daarin was een geweldige beproeving van jullie Heer.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-142
7/Al-A'raf-142: En Wij beloofden Môesa (een periode van) dertig dagen en Wij vervolmaakten deze met tien (dagen), zo werd de afgesproken termijn met zijn Heer vervolmaakt: veertig nachten. En Môesa zei tot zijn broeder Hârôen: "Vervang mij bij mijn volk, en verbeter en volg niet het pad van de verderfzaaiers."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-143
7/Al-A'raf-143: En toen Môesa op de met Ons afgesproken tijd was gekomen en zijn Heer tot hem had gesproken, zei hij: "Mijn Heer, Toon U aan mij." Hij zei: "Jij zult Mij nimmer (kunnen) zien, maar kijk naar de berg, als deze op zijn plaats blijft, dan zul je Mij zien." En toen zijn Heer zich aan de berg zichtbaar maakte, maakte Hij deze tot pulver, en Môesa viel bewusteloos ter aarde. En toen hij weer bij bewustzijn was gekomen, zei hij: "Heilig bent U, ik wend mij berouwvol tot U en ik ben de eerste van de gelovigen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: