Al-A'raf 121-130, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-165)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-121, 7/Al-A'raf-122, 7/Al-A'raf-123, 7/Al-A'raf-124, 7/Al-A'raf-125, 7/Al-A'raf-126, 7/Al-A'raf-127, 7/Al-A'raf-128, 7/Al-A'raf-129, 7/Al-A'raf-130, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-165, Al-A'raf 121-130
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-121
7/Al-A'raf-121: Zij zeiden: "Wij geloven in de Heer der Werelden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-122
7/Al-A'raf-122: De Heer van Môesa en Hârôen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-123
7/Al-A'raf-123: Fir'aun zei: "Geloven jullie hem vóór dat ik jullie toestemming heb gegeven? Voorwaar, dit is zeker een list die jullie beraamd hebben in de stad om de inwoners ervan te verdrijven. Maar straks zullen jullie weten (wat de gevolgen van jullie daden zijn).
Luister Koran: 7/Al-A'raf-124
7/Al-A'raf-124: Ik zal zeker jullie handen en voeten kruiselings afhouwen en vervolgens zal ik jullie zeker allen kruisigen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-125
7/Al-A'raf-125: Zij (de voormalige tovenaars) zelden: "Voorwaar, tot onze Heer keren wij terug.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-126
7/Al-A'raf-126: En jij neemt slechts wraak op ons, omdat wij in de Tekenen van onze Heer geloofden toen deze tot ons kwamen. Onze Heer, schenk ons geduld en doe ons sterven als mensen die zich (aan U) hebben overgegeven."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-127
7/Al-A'raf-127: En de vooraanstaanden van het volk van Fir'aun zeiden: "Laat u Môesa en zijn volk verderf op aarde zaaien en u en uw goden verlaten?" Hij zei: "Wij zullen hun zonen doden en hun dochters in leven laten: en voorwaar, wij zijn oppermachtig over hen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-128
7/Al-A'raf-128: Môesa zei tot zijn volk: "Smeekt Allah om hulp en weest geduldig. Voorwaar, de aarde behoort aan Allah, Hij doet haar erven aan wie Hij wil van zijn dienaren. En de (goede) einde behoort aan de Moettaqôen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-129
7/Al-A'raf-129: Zij zeiden: "Wij werden gekweld vóór dat jij (Môesa) tot ons kwam en nadat jij tot ons bent gekomen." Hij zei: "Hopelijk zal jullie Heer jullie vijanden vernietigen en jullie als opvolgers aanstellen op de aarde, opdat Hij zal aanschouwen hoe jullie handelen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-130
7/Al-A'raf-130: En voorzeker grepen Wij het volk van Fir'aun met jaren (van hongersnood) en tekorten aan oogstopbrengsten. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: