Al-A'raf 196-206, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-176)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-196, 7/Al-A'raf-197, 7/Al-A'raf-198, 7/Al-A'raf-199, 7/Al-A'raf-200, 7/Al-A'raf-201, 7/Al-A'raf-202, 7/Al-A'raf-203, 7/Al-A'raf-204, 7/Al-A'raf-205, 7/Al-A'raf-206, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-176, Al-A'raf 196-206
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-196
7/Al-A'raf-196: Voorwaar, mijn Beschermer is Allah, Die het Boek heeft neergezonden, en Hij beschermt de oprechten.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-197
7/Al-A'raf-197: En zij (de afgoden) die zij buiten Hem aanroepen, zijn niet in staat jullie te helpen, noch (kunnen) zij zichzelf helpen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-198
7/Al-A'raf-198: En wanneer jullie ben aanroepen om leiding (te verkrijgen) dan horen zij niet. En jij ziet hen naar jou kijken, terwijl zij niet zien.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-199
7/Al-A'raf-199: Aanvaard de verontschuldiging en roep op tot het behoorlijke en wend je af van de onwetenden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-200
7/Al-A'raf-200: En wanneer een influistering van de Satan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allah. Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-201
7/Al-A'raf-201: Voorwaar, wanneer degenen die (Allah) vrezen door een influiskring van de Satan getroffen worden, gedenken zij (Allah). En dan zien zij (de Waarheid) in.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-202
7/Al-A'raf-202: En hun (slechte) broeders doen hen nog verder afdwalen en zij houden daama niet op (te dwalen).
Luister Koran: 7/Al-A'raf-203
7/Al-A'raf-203: En wanneer jij niet met een Vers tot hen komt, dan zeggen zij: "Had je er zelf niet een kunnen maken?" Zeg: "Ik volg alleen dat wat aan Mij is geopenbaard van mijn Heer. Dit zijn de heldere bewijzen van jullie Heer en Leiding en Bamhartigheid voor een gelovig volk."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-204
7/Al-A'raf-204: En als de Koran wordt voorgedragen, luistert er dan naar en zwijgt hopelijk zullen jullie begenadigd worden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-205
7/Al-A'raf-205: En noem (de Namen van) jouw Heer in jezelf met nederigheid en vrees, en zonder luidruchtigheid van woorden, in de ochtend en in de avond en behoor niet tot de achtelozen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-206
7/Al-A'raf-206: Voorwaar, degenen die bij jouw Heer zijn (de Engelen), zijn niet te hoogmoedig voor de aanbidding van Hem, en zij prijzen Zijn Glorie en voor Hem werpen zij zich neer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: