Abasa, Soera Hij Fronste (Koran: Soera-80-Abasa)

80/Abasa-1: AAabasa watawalla, 80/Abasa-2: An jaahu al-aAAma, 80/Abasa-3: Wama yudreeka laAAallahu yazzakka
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Abasa, Soera Hij Fronste (Koran: Soera-80-Abasa)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 80/Abasa-1
80/Abasa-1: Hij (Moehammad) fronste en wendde zich af.
Luister Koran: 80/Abasa-2
80/Abasa-2: Omdat de blinde tot hem kwam.
Luister Koran: 80/Abasa-3
80/Abasa-3: En wat doet jou het weten, misschien wilde hij zich reinigen (van zonden).
Luister Koran: 80/Abasa-4
80/Abasa-4: Of zich laten onderrichten en zou het onderricht hem baten.
Luister Koran: 80/Abasa-5
80/Abasa-5: Wat betreft degene die zich behoefteloos waant.
Luister Koran: 80/Abasa-6
80/Abasa-6: Aan hem schenk jij alle aandacht.
Luister Koran: 80/Abasa-7
80/Abasa-7: Terwijl jij niet verantwoordelijk bent als hij zich niet reinigt.
Luister Koran: 80/Abasa-8
80/Abasa-8: Maar wat betreft degene die haastig tot jou kwam.
Luister Koran: 80/Abasa-9
80/Abasa-9: En hij vreest (Allah).
Luister Koran: 80/Abasa-10
80/Abasa-10: Aan hem schenk jij geen aandacht.
Luister Koran: 80/Abasa-11
80/Abasa-11: Nee! Voorwaar, het is een Vermaning.
Luister Koran: 80/Abasa-12
80/Abasa-12: Laat wie het wil er lering uit trekken.
Luister Koran: 80/Abasa-13
80/Abasa-13: (Geschreven) op edele bladen.
Luister Koran: 80/Abasa-14
80/Abasa-14: Verheven en gereinigd.
Luister Koran: 80/Abasa-15
80/Abasa-15: Door de handen van schrijvers (Engelen).
Luister Koran: 80/Abasa-16
80/Abasa-16: Edel, deugdzaam.
Luister Koran: 80/Abasa-17
80/Abasa-17: Verdoemd is de mens. Hoe ondankbaar is hij!
Luister Koran: 80/Abasa-18
80/Abasa-18: Waaruit heeft Hij hem geschapen?
Luister Koran: 80/Abasa-19
80/Abasa-19: Hij heeft hem uit een druppel geschapen en daarna voor hem beschikt.
Luister Koran: 80/Abasa-20
80/Abasa-20: Daarna vergemakkelijkt Hij voor hem de Weg.
Luister Koran: 80/Abasa-21
80/Abasa-21: Vervolgens doet Hij hem sterven en doet Hij hem begraven.
Luister Koran: 80/Abasa-22
80/Abasa-22: Daarop, als Hij het wil, wekt Hij hem op.
Luister Koran: 80/Abasa-23
80/Abasa-23: Nee, hij heeft nog niet verricht wat Hij hem opdroeg.
Luister Koran: 80/Abasa-24
80/Abasa-24: Laat de mens dan naar zijn voedsel kijken.
Luister Koran: 80/Abasa-25
80/Abasa-25: Voorwaar, Wij doen het water in stromen neerkomen.
Luister Koran: 80/Abasa-26
80/Abasa-26: Daarna doen Wij de aarde openploegen.
Luister Koran: 80/Abasa-27
80/Abasa-27: Dan doen Wij daarin granen groeien.
Luister Koran: 80/Abasa-28
80/Abasa-28: En druiven en groenten.
Luister Koran: 80/Abasa-29
80/Abasa-29: En olijfbomen on dadelpalmen.
Luister Koran: 80/Abasa-30
80/Abasa-30: En dichtbegroeide gaarden.
Luister Koran: 80/Abasa-31
80/Abasa-31: En vruchten en weidegras.
Luister Koran: 80/Abasa-32
80/Abasa-32: Als een voorziening voor jullie en voor jullie vee.
Luister Koran: 80/Abasa-33
80/Abasa-33: En wanneer dan de bazuinstoot komt.
Luister Koran: 80/Abasa-34
80/Abasa-34: Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder.
Luister Koran: 80/Abasa-35
80/Abasa-35: En van zijn moeder en zijn vader.
Luister Koran: 80/Abasa-36
80/Abasa-36: En van zijn vrouw en van zijn kinderen.
Luister Koran: 80/Abasa-37
80/Abasa-37: Een ieder ven hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.
Luister Koran: 80/Abasa-38
80/Abasa-38: Gezichten (van de gelovigen) zullen op die Dag stralen.
Luister Koran: 80/Abasa-39
80/Abasa-39: Lachend, verblijd.
Luister Koran: 80/Abasa-40
80/Abasa-40: En gezichten (van de ongelovigen) zullen op die Dag met stof bedekt Zijn.
Luister Koran: 80/Abasa-41
80/Abasa-41: En een duisternis zal hen omhullen.
Luister Koran: 80/Abasa-42
80/Abasa-42: Zij zijn degenen die de zondige ongelovigen zijn.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: