Абаса, Сура Той се намръщи (Коран: Сура 80-Абаса)

80/Абаса-1: Aбeсe уe тeуeлла., 80/Абаса-2: Eн джаeхул a’ма., 80/Абаса-3: Уe ма юдрикe лeaллeху йeззeкка.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Абаса, Сура Той се намръщи (Коран: Сура 80-Абаса)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 80/Абаса-1
80/Абаса-1: Намръщи се и обърна глава (не се заинтересува).
Слушайте Коран: 80/Абаса-2
80/Абаса-2: Заради това, че при него е дошъл слепец.
Слушайте Коран: 80/Абаса-3
80/Абаса-3: Но ти не може да знаеш. Да се надяваме той да се пречисти.
Слушайте Коран: 80/Абаса-4
80/Абаса-4: Или да се поучи, та да му е от полза тази поука.
Слушайте Коран: 80/Абаса-5
80/Абаса-5: Ала онзи, който се мисли за достатъчен сам за себе си (нямащ нужда от нищо).
Слушайте Коран: 80/Абаса-6
80/Абаса-6: А ти, към него се насочваш.
Слушайте Коран: 80/Абаса-7
80/Абаса-7: Ти не носиш отговорност за това, че той не се изчиства.
Слушайте Коран: 80/Абаса-8
80/Абаса-8: А онзи, който бързайки идва при теб.
Слушайте Коран: 80/Абаса-9
80/Абаса-9: И изпитва трепет ( вълнение към Аллах).
Слушайте Коран: 80/Абаса-10
80/Абаса-10: А ти, не се интересуваш от него.
Слушайте Коран: 80/Абаса-11
80/Абаса-11: Ала не! Наистина Той (Коранът) е една поука.
Слушайте Коран: 80/Абаса-12
80/Абаса-12: И вече, който желае ще Го споменава (ще се поучава от Него).
Слушайте Коран: 80/Абаса-13
80/Абаса-13: А той (Коранът) е в (почитани) Писания.
Слушайте Коран: 80/Абаса-14
80/Абаса-14: Въздигнати, пречистени (Писания).
Слушайте Коран: 80/Абаса-15
80/Абаса-15: От ръце на (святи писари).
Слушайте Коран: 80/Абаса-16
80/Абаса-16: (Писан с ръце на) достойни и благочестиви.
Слушайте Коран: 80/Абаса-17
80/Абаса-17: И прокле се човекът (изгонен от милостта на Аллах се провали). Колко неблагодарен е той!
Слушайте Коран: 80/Абаса-18
80/Абаса-18: И от какво го сътвори Той (Аллах)?
Слушайте Коран: 80/Абаса-19
80/Абаса-19: От частица сперма (от една капка) Той го сътвори и му отдаде съдба (програмира развитието му чрез ДНК и му определи живот).
Слушайте Коран: 80/Абаса-20
80/Абаса-20: После му облекчи пътя.
Слушайте Коран: 80/Абаса-21
80/Абаса-21: После го умъртви и повели да бъде погребан.
Слушайте Коран: 80/Абаса-22
80/Абаса-22: И после, когато Той пожелае, ще го съживи.
Слушайте Коран: 80/Абаса-23
80/Абаса-23: Ала не! Не изпълни той (човекът) Неговата повеля (на Аллах).
Слушайте Коран: 80/Абаса-24
80/Абаса-24: И ето да погледне човекът своето препитание!
Слушайте Коран: 80/Абаса-25
80/Абаса-25: Как Ние проливаме обилно водата.
Слушайте Коран: 80/Абаса-26
80/Абаса-26: И после как разпукваме земята.
Слушайте Коран: 80/Абаса-27
80/Абаса-27: И правим от нея да поникнат зърна.
Слушайте Коран: 80/Абаса-28
80/Абаса-28: И грозде, и зеленина.
Слушайте Коран: 80/Абаса-29
80/Абаса-29: И маслини, и фурми.
Слушайте Коран: 80/Абаса-30
80/Абаса-30: И гъсти градини.
Слушайте Коран: 80/Абаса-31
80/Абаса-31: И плодове, и треви (пасища).
Слушайте Коран: 80/Абаса-32
80/Абаса-32: За ползване от вас и от вашия добитък.
Слушайте Коран: 80/Абаса-33
80/Абаса-33: И когато Грохотът (оглушаващият глас) настъпи.
Слушайте Коран: 80/Абаса-34
80/Абаса-34: В този ден, човекът бяга от брат си.
Слушайте Коран: 80/Абаса-35
80/Абаса-35: И от майка си, и от баща си.
Слушайте Коран: 80/Абаса-36
80/Абаса-36: И от жена си, и от сина си (ще бяга).
Слушайте Коран: 80/Абаса-37
80/Абаса-37: И в този ден всеки от тях е зает с дело, което го поглъща (изцяло).
Слушайте Коран: 80/Абаса-38
80/Абаса-38: Едни лица в този Ден ще бъдат сияещи.
Слушайте Коран: 80/Абаса-39
80/Абаса-39: Засмени, възрадвани лица.
Слушайте Коран: 80/Абаса-40
80/Абаса-40: А по други лица в този Ден ще има прах (и пръст от земята).
Слушайте Коран: 80/Абаса-41
80/Абаса-41: И ще го покрива него чернилка.
Слушайте Коран: 80/Абаса-42
80/Абаса-42: И ето тези, те са неверниците, нечестивците.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: