ал-Уакиа, Сура Събитието (Коран: Сура 56-ал-Уакиа)

56/ал-Уакиа-1: Иза уe кaaтил уакъaх(уакъaту). , 56/ал-Уакиа-2: Лeйсe ли уaк’aтиха казибeх(казибeтун)., 56/ал-Уакиа-3: Хафидaтун рафиaх(рафиaтун).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Уакиа, Сура Събитието (Коран: Сура 56-ал-Уакиа)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-1
56/ал-Уакиа-1: Когато (учудващото) Събитие настъпи.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-2
56/ал-Уакиа-2: Никой не ще опровергае неговото настъпване.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-3
56/ал-Уакиа-3: Той(Аллах) е принизяващ и въздигащ.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-4
56/ал-Уакиа-4: Тогава земята се разтърси със силен трус.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-5
56/ал-Уакиа-5: И планините се разломиха на отломки.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-6
56/ал-Уакиа-6: И станаха на разпилян прах.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-7
56/ал-Уакиа-7: И тогава вие ще се разделени на три групи.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-8
56/ал-Уакиа-8: Едни (общността меймене), на които книгата на делата им ще бъде дадена отдясно, обитателите на Рая.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-9
56/ал-Уакиа-9: И други (общността мешеме), на които книгата на делата им ще бъде дадена отляво, обитателите на Ада.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-10
56/ал-Уакиа-10: И първенците (сабикуните, тези които се надпреварваха в добрините),­ те са първенците.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-11
56/ал-Уакиа-11: Тези (сабикуните) са приближените (до Аллах).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-12
56/ал-Уакиа-12: Те са в Градините (на блаженството) на Рая.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-13
56/ал-Уакиа-13: (Те са) общност от предците.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-14
56/ал-Уакиа-14: И малцина (от тях) са от сетните.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-15
56/ал-Уакиа-15: На украсени престоли със злато и бижута (с перли и рубини).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-16
56/ал-Уакиа-16: Те са върху тях облегнати един срещу друг.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-17
56/ал-Уакиа-17: Около тях вечномлади юноши обикалят.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-18
56/ал-Уакиа-18: С купи, кани и чаши от кристал, напълнени от течащи извори.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-19
56/ал-Уакиа-19: Не ще ги боли глава от това (вино) и не ще се напият.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-20
56/ал-Уакиа-20: И плодове, каквито пожелаят.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-21
56/ал-Уакиа-21: И от които птичи меса пожелаят им се поднася.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-22
56/ал-Уакиа-22: И ще имат хубавици с красиви очи.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-23
56/ал-Уакиа-23: Подобни на скрити бисери.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-24
56/ал-Уакиа-24: Като въздаяние за делата им.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-25
56/ал-Уакиа-25: Не ще слушат там празнословие и не ще извършат грях.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-26
56/ал-Уакиа-26: Казва се само словото: “Мир! Мир!”.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-27
56/ал-Уакиа-27: Общност от хора, спазили клетвата (книгата на делата им се дава отдясно), и то каква общност!
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-28
56/ал-Уакиа-28: (Общността от хора, спазили клетвата е) сред кедрови дървета без бодли.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-29
56/ал-Уакиа-29: И сред натежали бананови дървета.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-30
56/ал-Уакиа-30: И в просторни сенки.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-31
56/ал-Уакиа-31: И сред бликаща се вода.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-32
56/ал-Уакиа-32: И сред обилни плодове.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-33
56/ал-Уакиа-33: Ненамаляващи и не забранени.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-34
56/ал-Уакиа-34: И са във въздигнати постели (престоли).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-35
56/ал-Уакиа-35: И сътворихме(създадохме) ги Ние наистина с ново (прекрасно) сътворяване.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-36
56/ал-Уакиа-36: И отредихме ги да са девици.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-37
56/ал-Уакиа-37: Любещи, на една и съща възраст с половинките им.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-38
56/ал-Уакиа-38: За спазилите клетвата ( чиято книга с делата им се дава отпред и отдясно).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-39
56/ал-Уакиа-39: (Те са) общност от предците.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-40
56/ал-Уакиа-40: И общност от сетните.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-41
56/ал-Уакиа-41: И общността от хора, не спазили клетвата си ( чиято книга с делата им се дава отляво), и то каква общност!
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-42
56/ал-Уакиа-42: (Те, не спазилите клетвата) са сред изгаряща топлина и вряща вода.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-43
56/ал-Уакиа-43: И сянката им е от черен дим.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-44
56/ал-Уакиа-44: Нито прохладна, нито приятна е тя.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-45
56/ал-Уакиа-45: Те живееха сред разкош преди това.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-46
56/ал-Уакиа-46: И упорстваха в големия грях.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-47
56/ал-Уакиа-47: И казваха: “Нима като умрем и станем пръст и кости, наистина ще бъдем възкресени?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-48
56/ал-Уакиа-48: А нима и предците ни също? ”
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-49
56/ал-Уакиа-49: Кажи им: “И предците, и сетните (ще бъдат възкресени).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-50
56/ал-Уакиа-50: Наистина ще бъдат събрани всички по време на знайния Ден.”
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-51
56/ал-Уакиа-51: После, о, вие, заблудените, отричащите.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-52
56/ал-Уакиа-52: Наистина ще ядете от дървото Закум.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-53
56/ал-Уакиа-53: И ще си пълните от него стомаха.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-54
56/ал-Уакиа-54: И ще пиете след това от врящата вода.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-55
56/ал-Уакиа-55: Ще пиете, както пият прежаднелите болни камили (ожадняващи все повече след пиене).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-56
56/ал-Уакиа-56: Ето това е угощението им в Съдния ден.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-57
56/ал-Уакиа-57: Ние ви сътворихме. Ако още не вярвате.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-58
56/ал-Уакиа-58: Не виждате ли семето, което изливате (не разбирате ли)?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-59
56/ал-Уакиа-59: Вие ли го сътворявате или Ние?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-60
56/ал-Уакиа-60: Ние отредихме смъртта за вас и не ще бъдем възпрени (от никого).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-61
56/ал-Уакиа-61: Ни е можем да променим такива като вас (телата ви със смъртта) и да ви пресъздадем в нещо (наново), което не ви е познато, (и нямаме съперници в това отношение).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-62
56/ал-Уакиа-62: И кълна се, че узнахте вече първото сътворяване, ако още не сте се поучили.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-63
56/ал-Уакиа-63: И не виждате ли семето, което сеете (всяко семе е различно и има нужния генетичен код и шифри за своя растеж и развитие, не разбирате ли) ?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-64
56/ал-Уакиа-64: Вие ли го карате да расте или Ние?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-65
56/ал-Уакиа-65: Ако пожелаехме, бихме го сторили на сухи съчки и щяхте да останете после изненедани.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-66
56/ал-Уакиа-66: (Бихте казали) “Наистина ние сме губещите.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-67
56/ал-Уакиа-67: Да, и останахме лишени от реколтата си.”
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-68
56/ал-Уакиа-68: И не виждате ли водата, която пиете?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-69
56/ал-Уакиа-69: Вие ли я изсипвате от облаците или Ние?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-70
56/ал-Уакиа-70: Ако пожелаехме, бихме я сторили горчива, защо тогава все още не сте признателни?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-71
56/ал-Уакиа-71: Също така не виждате ли и огъня, който разпалвате?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-72
56/ал-Уакиа-72: Вие ли създавате дървото за него или Ние?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-73
56/ал-Уакиа-73: Ние (огъня) го сторихме за поучение и за ползване от пустинните пътници, които се нуждаят от него (за светлина и топлина).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-74
56/ал-Уакиа-74: Затова прославяй името „Превелик” на твоя Господ!
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-75
56/ал-Уакиа-75: Но не, кълна се в залезите на звездите.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-76
56/ал-Уакиа-76: А това е голяма клетва, да знаете, велика.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-77
56/ал-Уакиа-77: Това наистина е Свещеният Коран.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-78
56/ал-Уакиа-78: И той е в една съхранена Книга (Левхи Махфуз).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-79
56/ал-Уакиа-79: Докосват го (проникват в смисъла му) само пречистените (материално и духовно).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-80
56/ал-Уакиа-80: Низпослана е от Господа на световете (част по част, стих по стих).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-81
56/ал-Уакиа-81: Нима не вярвате на тези думи и се съмнявате в това?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-82
56/ал-Уакиа-82: И вие взимате лъжата си за препитание (понеже се съмнявате, че словата в Корана са от Господа на световете и така вашето препитание става лъжата).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-83
56/ал-Уакиа-83: И в последния дъх на умиращия (в последния момент).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-84
56/ал-Уакиа-84: Тогава вие само гледате (без да можете да му помогнете).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-85
56/ал-Уакиа-85: А Ние сме по-близо до него от вас, ала вие не виждате.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-86
56/ал-Уакиа-86: И ако вие не сте от съдените (спрямо ващите дела).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-87
56/ал-Уакиа-87: Ако вие сте преданите, върнете го обратно.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-88
56/ал-Уакиа-88: Ако той (умиращият) е от приближените (на Аллах).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-89
56/ал-Уакиа-89: Тогава за него има покой, удовлетворение, приятно ухание на цветя и блаженството в Градината на Рая.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-90
56/ал-Уакиа-90: Ако е от спазилите клетвата (на които филма на живота им се дава отдясно).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-91
56/ал-Уакиа-91: Тогава ще му се каже (от онези, на които филмът на живота им се показва отдясно): “Мир!”.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-92
56/ал-Уакиа-92: А ако е от отричащите и заблудените.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-93
56/ал-Уакиа-93: Тогава ще има угощение от вряща вода.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-94
56/ал-Уакиа-94: И изгаряне (изхвърляне) в пламтящия Огън.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-95
56/ал-Уакиа-95: Наистина това (разказаното) е достоверната истина.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-96
56/ал-Уакиа-96: Затова прославяй името „Превелик” на твоя Господ!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: