ал-Фил, Сура Слонът (Коран: Сура 105-ал-Фил)

105/ал-Фил-1: E лeм тeрe кeйфe фeaлe рaббукe би aсхабил фил(фили)., 105/ал-Фил-2: E лeм йeдж’aл кeйдeхум фи тaдлил(тaдлилин)., 105/ал-Фил-3: Уe eрсeлe aлeйхим тaйрeн eбабил(eбабилe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фил, Сура Слонът (Коран: Сура 105-ал-Фил)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 105/ал-Фил-1
105/ал-Фил-1: Не видя ли (не знаеш ли) какво стори твоят Господ с владетелите на слонете?
Слушайте Коран: 105/ал-Фил-2
105/ал-Фил-2: Не осуети ли Той коварният им план?
Слушайте Коран: 105/ал-Фил-3
105/ал-Фил-3: И изпрати срещу тях ята от птици (птици, които се наричат ебабил),
Слушайте Коран: 105/ал-Фил-4
105/ал-Фил-4: (Така, че) ги замерваха с камъни от печена глина.
Слушайте Коран: 105/ал-Фил-5
105/ал-Фил-5: И така, ги направиха да приличат на проядени листа.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: