Мариам, Сура Мария (Коран: Сура 19-Мариам)

19/Мариам-1: Каф, ха, я, aйн, сад., 19/Мариам-2: Зикру рaхмeти рaббикe aбдeху зeкeрийя., 19/Мариам-3: Из нада рaббeху нидаeн хaфийя(хaфиййeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Мариам, Сура Мария (Коран: Сура 19-Мариам)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 19/Мариам-1
19/Мариам-1: Каф. Ха. Йа. Айн. Сад.
Слушайте Коран: 19/Мариам-2
19/Мариам-2: (Този стих) е разказ (споменаване) за милостинята на твоя Господ към Неговия раб Закария.
Слушайте Коран: 19/Мариам-3
19/Мариам-3: Призова той своя Господ с таен зов.
Слушайте Коран: 19/Мариам-4
19/Мариам-4: Рече (Закария): “Господи мой, отслабнаха костите ми и побеляха косите ми, Господи никога моят зов към Теб не остана без отговор.
Слушайте Коран: 19/Мариам-5
19/Мариам-5: И наистина аз имах опасения, че моите наследници няма да са като мен, а жена ми е бездетна. Дари ме с наследник,
Слушайте Коран: 19/Мариам-6
19/Мариам-6: който да наследи мен и рода на Якуб! И го стори богоугоден, Господи!”
Слушайте Коран: 19/Мариам-7
19/Мариам-7: “О, Закария, благовестваме те Ние с момче на име Яхя. Не сме сторвали негов съименник (човек с такова име) преди.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-8
19/Мариам-8: Рече (Закария): “Господи мой, как ще имам момче, когато жена ми е бездетна, пък аз вече грохнах от старост?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-9
19/Мариам-9: Рече (ангелът): “Така.” Твоят Господ повели: “Това за Мен е лесно. Сътворих те Аз преди, а ти бе нищо.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-10
19/Мариам-10: Рече (Закария): “Господи, дай ми знак!” Рече (Аллах): “Знакът за теб е три нощи да не можеш да говориш с хората, без (да имаш) недостатък.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-11
19/Мариам-11: И излезе при своя народ от светилището, и им посочи (безгласно) да възславят Аллах и сутрин, и вечер.
Слушайте Коран: 19/Мариам-12
19/Мариам-12: “О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И дадохме му Ние мъдростта (още като дете).
Слушайте Коран: 19/Мариам-13
19/Мариам-13: И любов от Нас, и чистота. И бе той богобоязлив (боеше се да не изгуби милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 19/Мариам-14
19/Мариам-14: И бе нежен с родителите си. И не бе насилник, непокорник.
Слушайте Коран: 19/Мариам-15
19/Мариам-15: Мир нему в деня, когато бе роден и в деня, когато ще умре, и в Деня, когато ще бъде възкресен!
Слушайте Коран: 19/Мариам-16
19/Мариам-16: И споменавай в Книгата Мариам, когато се уедини от своето семейство на едно място на изток.
Слушайте Коран: 19/Мариам-17
19/Мариам-17: И се прикри от тях със завеса. И пратихме при нея Нашия Дух , който й се представи като съвършен човек.
Слушайте Коран: 19/Мариам-18
19/Мариам-18: Рече (Мариам): “Всемилостивия да ме опази от теб! Ако си богобоязлив...”
Слушайте Коран: 19/Мариам-19
19/Мариам-19: Рече: “Аз съм само пратеник на твоя Господ, за да те даря с пречисто момче.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-20
19/Мариам-20: Рече (Мариам): “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-21
19/Мариам-21: Рече: „Така.” Твоят Господ повели: “Това за Мен е лесно. И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешено дело.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-22
19/Мариам-22: И зачена го тя, и се уедини с него в отдалечено място.
Слушайте Коран: 19/Мариам-23
19/Мариам-23: И родилните болки я доведоха при ствола на палмата. Рече: “О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!”
Слушайте Коран: 19/Мариам-24
19/Мариам-24: И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господ стори под теб ручей.
Слушайте Коран: 19/Мариам-25
19/Мариам-25: И разклати към себе си ствола на палмата, за да се посипят свежи зрели фурми!
Слушайте Коран: 19/Мариам-26
19/Мариам-26: И яж, и пий, и се радвай! И ако видиш някого от хората, отговори му със знак: “Дадох на Всемилостивия обет да се въздържам, затова днес с никого не ще говоря.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-27
19/Мариам-27: И отиде с него при своя народ, носейки го. Рекоха: “О, Мариам, ти стори нещо осъдително.
Слушайте Коран: 19/Мариам-28
19/Мариам-28: О, сестро на Харун, баща ти не беше лош човек и майка ти не беше блудница.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-29
19/Мариам-29: И посочи тя към него (към детето). Рекоха (те): “Как ще разговаряме с дете в люлка?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-30
19/Мариам-30: Рече (бебето): “Наистина аз съм раб на Аллах. Даде ми Той Писание и ме стори пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-31
19/Мариам-31: И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат , докато съм жив.
Слушайте Коран: 19/Мариам-32
19/Мариам-32: И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Той горделив, непокорен.
Слушайте Коран: 19/Мариам-33
19/Мариам-33: И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!”
Слушайте Коран: 19/Мариам-34
19/Мариам-34: Това е Иса (Исус), синът на Мариам, ­ словото на истината, в който се съмняват.
Слушайте Коран: 19/Мариам-35
19/Мариам-35: Не подобава на Аллах да се сдобива със син. Пречист е Той! Щом реши нещо, Той само му казва: “Бъди!” И то става.
Слушайте Коран: 19/Мариам-36
19/Мариам-36: “Аллах е моят Господ и вашият Господ. Служете Нему! Това е пътят, водещ към Аллах.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-37
19/Мариам-37: Но изпаднаха в разногласие групите помежду си. Горко на онези неверници от зрелището на великия Ден!
Слушайте Коран: 19/Мариам-38
19/Мариам-38: В деня, когато дойдат при Нас, (какви неща) ще чуят и видят! Ала угнетителите днес са (все още) в явна заблуда.
Слушайте Коран: 19/Мариам-39
19/Мариам-39: И предупреди ги за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват!
Слушайте Коран: 19/Мариам-40
19/Мариам-40: Ние ще наследим земята и всички, които са по нея, и при Нас ще бъдат върнати.
Слушайте Коран: 19/Мариам-41
19/Мариам-41: И спомени в Книгата Ибрахим (Аврам). Той бе всеправдив пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-42
19/Мариам-42: Когато каза на баща си: “О, татко мой, защо служиш на онова, което нито чува, нито вижда, и не може да те избави от нищо?
Слушайте Коран: 19/Мариам-43
19/Мариам-43: О, татко мой, на мен наистина ми се яви от знанието онова, което не дойде при теб. Последвай ме, и аз ще те изведа на правия път водещ към Аллах!
Слушайте Коран: 19/Мариам-44
19/Мариам-44: О, татко мой, не служи на сатаната! Сатаната е непокорен пред Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-45
19/Мариам-45: О, татко мой, страхувам се да не те засегне мъчение от Всемилостивия и да не станеш приближен на сатаната.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-46
19/Мариам-46: Рече (бащата): “Нима се отвръщаш от моите богове, о, Ибрахим (Аврам)? Ако не престанеш, ще те пребия с камъни. И искам да се отдалечиш от мене!”
Слушайте Коран: 19/Мариам-47
19/Мариам-47: Рече: “Мир на теб! Ще се моля да те опрости моят Господ. Към мен Той е благосклонен.
Слушайте Коран: 19/Мариам-48
19/Мариам-48: Оттеглям се от вас и от онова, което зовете, вместо Аллах. Аз ще зова своя Господ. Няма да се разочаровам, зовейки своя Господ.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-49
19/Мариам-49: И щом се оттегли от тях и от онова, на което служат вместо на Аллах, Ние го дарихме с Исак и Якуб, и всеки от тях сторихме пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-50
19/Мариам-50: И ги дарихме с милост от Нас, и отредихме (на потомството на Ибрахим (Аврам) голяма прослава (сред народите).
Слушайте Коран: 19/Мариам-51
19/Мариам-51: И спомени в Книгата Муса (Мойсей)! Той бе избраник и бе пратеник-пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-52
19/Мариам-52: И призовахме го Ние от дясната страна на Планината, и го приближихме за тайна беседа.
Слушайте Коран: 19/Мариам-53
19/Мариам-53: И му дарихме от Нашата милост брат му Харун (Арон) да е пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-54
19/Мариам-54: И спомени в Книгата Исмаил! Той бе верен в обещанието си, и бе пратеник-пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-55
19/Мариам-55: И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата и да дава милостинята закат , и получи благоволение при своя Господ.
Слушайте Коран: 19/Мариам-56
19/Мариам-56: И спомени в Книгата Идрис! Той бе всеправдив пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-57
19/Мариам-57: И го въздигнахме Ние на извисено място.
Слушайте Коран: 19/Мариам-58
19/Мариам-58: Те са от онези пророци, които Аллах дари със Своята благодат, от потомството на Адем (Адам) и от онези, които пренесохме заедно с Нух (Ной), и от потомството на Ибрахим (Аврам) и Исраил, и от онези, които напътихме към Нас и избрахме. Когато им бъдат четени знаменията на Всемилостивия, те свеждат чела до земята в суджуд , плачейки.
Слушайте Коран: 19/Мариам-59
19/Мариам-59: Но ги последваха поколения, които изоставиха молитвата и последваха страстите си. Скоро ще ги сполети лошото (в Ада).
Слушайте Коран: 19/Мариам-60
19/Мариам-60: Онези, които се покаят и вярват, и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата), те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени. ­
Слушайте Коран: 19/Мариам-61
19/Мариам-61: Градините Адн на Рая, които Всемилостивия обеща на Своите раби от неведомото. Неговото обещание винаги се изпълнява.
Слушайте Коран: 19/Мариам-62
19/Мариам-62: Не слушат там празнословия, а само “Мир!”, и имат там препитание и сутрин, и вечер.
Слушайте Коран: 19/Мариам-63
19/Мариам-63: За богобоязливите (които се боят да не изгубят милостта на Аллах) от нашите раби е Раят в наследство.
Слушайте Коран: 19/Мариам-64
19/Мариам-64: “Ние (пратените ангели) слизаме само по повелята на твоя Господ. Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. Твоят Господ никога не забравя.
Слушайте Коран: 19/Мариам-65
19/Мариам-65: Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях. На Него бъди раб, и търпелив бъди в службата си на Него! Нима знаеш някой да се зове с Неговото име, освен Него?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-66
19/Мариам-66: И казва човекът: “Дали като умра, наистина ще бъда съживен?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-67
19/Мариам-67: А нима човекът не помни, че Ние го сътворихме и преди, когато бе нищо?
Слушайте Коран: 19/Мариам-68
19/Мариам-68: Кълна се в твоя Господ, Ние ще съберем и тях, и сатаните, после ще ги наредим на колене около Ада.
Слушайте Коран: 19/Мариам-69
19/Мариам-69: После ще извадим от всяка общност най-непокорните пред Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-70
19/Мариам-70: Най-добре Ние знаем кои заслужават да горят там.
Слушайте Коран: 19/Мариам-71
19/Мариам-71: И всеки от вас (всички до един) ще минете през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ.
Слушайте Коран: 19/Мариам-72
19/Мариам-72: После Ние ще спасим богобоязливите (които се бояха да не изгубят милостта на Аллах) и ще оставим там на колене угнетителите.
Слушайте Коран: 19/Мариам-73
19/Мариам-73: И когато им бяха четени Нашите ясни знамения, неверниците казваха на вярващите: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и е по-добра общност?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-74
19/Мариам-74: И колко поколения преди тях Ние погубихме ­ по-богати и по-хубави наглед!
Слушайте Коран: 19/Мариам-75
19/Мариам-75: Кажи: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано, ­ мъчението или Часа, ще узнаят кой има по-лошото място и кой е по-безпомощен.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-76
19/Мариам-76: И надбавя Аллах с напътствие напътените към Него. Но непреходните праведни дела са най-доброто въздаяние при твоя Господ и най-добрата отплата.
Слушайте Коран: 19/Мариам-77
19/Мариам-77: Не видя ли ти онзи, който отхвърли Нашите знамения и рече: “Непременно ще ми бъдат дадени имот и деца.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-78
19/Мариам-78: Нима надникна той в неведомото, или взе обет от Всемилостивия?
Слушайте Коран: 19/Мариам-79
19/Мариам-79: Ала не! Ще запишем Ние какво казва и непременно ще му удължим мъчението.
Слушайте Коран: 19/Мариам-80
19/Мариам-80: И ще наследим от него онова, за което говори, и ще дойде той при Нас сам (без имот и деца).
Слушайте Коран: 19/Мариам-81
19/Мариам-81: И те приеха други богове (идоли), вместо Аллах, за да имат надмощие.
Слушайте Коран: 19/Мариам-82
19/Мариам-82: Ала не! Ще отрекат (идолите) служенето на тях и ще им станат противници.
Слушайте Коран: 19/Мариам-83
19/Мариам-83: Не виждаш ли ти, че изпращаме сатаните срещу неверниците, за да ги подстрекават непрестанно?
Слушайте Коран: 19/Мариам-84
19/Мариам-84: И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните.
Слушайте Коран: 19/Мариам-85
19/Мариам-85: В Деня, ще съберем с чест и дар богобоязливите (които се боят да изгубят милостта Му) при Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-86
19/Мариам-86: И престъпниците, ожаднели, ще поведем към Ада.
Слушайте Коран: 19/Мариам-87
19/Мариам-87: За никого не ще има застъпничество, освен за онези, които получиха обещание от Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-88
19/Мариам-88: И рекоха: “Всемилостивия се сдоби със син.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-89
19/Мариам-89: Вие изрекохте нещо ужасно.
Слушайте Коран: 19/Мариам-90
19/Мариам-90: От това небето едва не се разкъса и земята ­едва не се разцепи, и планините ­ едва не се срутиха. ­
Слушайте Коран: 19/Мариам-91
19/Мариам-91: Затова, че приписаха син на Всемилостивия!
Слушайте Коран: 19/Мариам-92
19/Мариам-92: Не подобава на Всемилостивия да има син.
Слушайте Коран: 19/Мариам-93
19/Мариам-93: Всеки на небесата и на земята ще дойде като раб при Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-94
19/Мариам-94: Той добре ги знае и всички ги отброява.
Слушайте Коран: 19/Мариам-95
19/Мариам-95: И всеки от тях сам ще се яви при Него в Деня на възкресението.
Слушайте Коран: 19/Мариам-96
19/Мариам-96: На онези, които вярват и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата), Всемилостивия ще отреди любов.
Слушайте Коран: 19/Мариам-97
19/Мариам-97: Улеснихме го (Корана) на твоя език, за да благовестваш с него богобоязливите (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) и да предупредиш с него непокорните люде.
Слушайте Коран: 19/Мариам-98
19/Мариам-98: Ve onlardan önce nice nesiller helâk ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? И колко поколения преди тях погубихме! Можеш ли да видиш или да чуеш едно от тях дори?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: