ал-Аля, Сура Всевишния (Коран: Сура 87-ал-Аля)

87/ал-Аля-1: Сeббихъсмe рaббикeл a’ля., 87/ал-Аля-2: Eллeзи хaлaкa фeсeууа., 87/ал-Аля-3: Уeллeзи кaддeрe фe хeда.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Аля, Сура Всевишния (Коран: Сура 87-ал-Аля)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 87/ал-Аля-1
87/ал-Аля-1: Прославяй пречистото име Аля (Всевишният) на твоя Господ,.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-2
87/ал-Аля-2: Той е, Който сътвори и после придаде форма.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-3
87/ал-Аля-3: И Той е, Който определи една съдба и после напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-4
87/ал-Аля-4: И Той е, който извади зеленината от земята.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-5
87/ал-Аля-5: И го преврърна после в черно стърнище.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-6
87/ал-Аля-6: Ние ще те научим (на Корана) и тогава не ще (Го) забравиш.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-7
87/ал-Аля-7: Това е желанието на Аллах. Наситина Той знае явното и скритото.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-8
87/ал-Аля-8: И за да ти бъде лесно, Ние ще го улесним за теб.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-9
87/ал-Аля-9: Тогава, ако споменаването ще е от полза, споменавай (дай им поука, поучавай споменаването).
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-10
87/ал-Аля-10: И ще споменава (ще сподели) онзи, който изпитва трепет ( вълнение към Алах).
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-11
87/ал-Аля-11: Неблагодарникът ще се отдръпне от това (няма да споменава).
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-12
87/ал-Аля-12: Който (неблагодарник) ще гори в голям Огън.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-13
87/ал-Аля-13: После там (в огъня) нито ще умира, нито ще е жив.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-14
87/ал-Аля-14: Спасен е онзи, който изчиства пороците от душата си.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-15
87/ал-Аля-15: И (който изчисти пороците от душата си), той спомена името на своя Господ, и отслужи молитвата.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-16
87/ал-Аля-16: И не, вие предпочитате земния живот.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-17
87/ал-Аля-17: Но отвъдният живот е по-хубав и вечен.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-18
87/ал-Аля-18: Несъмнено, това е записано и в предишните Писания.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-19
87/ал-Аля-19: В Писанията на Ибрахим (Авраам) и на Муса (Мойсей).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: