ал-Аля-3, Сура 87-Всевишния (ал-Аля) стих-3

87/ал-Аля-3: И Той е, Който определи една съдба и после напъти към Себе Си. (българската транслитерация: Уeллeзи кaддeрe фe хeда.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Аля-3
Сура 87-Всевишния (ал-Аля) стих-3

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى
българската транслитерация: Уeллeзи кaддeрe фe хeда.
И Той е, Който определи една съдба и после напъти към Себе Си.ал-Аля: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: