Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-587), ал-Инфитар 1-19, ал-Мутаффифин 1-6

ал-Инфитар: 82/ал-Инфитар-1, 82/ал-Инфитар-2, 82/ал-Инфитар-3, 82/ал-Инфитар-4, 82/ал-Инфитар-5, 82/ал-Инфитар-6, 82/ал-Инфитар-7, 82/ал-Инфитар-8, 82/ал-Инфитар-9, 82/ал-Инфитар-10, 82/ал-Инфитар-11, 82/ал-Инфитар-12, 82/ал-Инфитар-13, 82/ал-Инфитар-14, 82/ал-Инфитар-15, 82/ал-Инфитар-16, 82/ал-Инфитар-17, 82/ал-Инфитар-18, 82/ал-Инфитар-19, ал-Мутаффифин: 83/ал-Мутаффифин-1, 83/ал-Мутаффифин-2, 83/ал-Мутаффифин-3, 83/ал-Мутаффифин-4, 83/ал-Мутаффифин-5, 83/ал-Мутаффифин-6, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-587, ал-Инфитар 1-19, ал-Мутаффифин 1-6
direction_left
direction_right

ал-Инфитар

Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-1
82/ал-Инфитар-1: Когато небето се разпука и се разцепи.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-2
82/ал-Инфитар-2: И когато звездите се разпръснат.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-3
82/ал-Инфитар-3: И когато моретата се развълнуват и бъдат отприщени.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-4
82/ал-Инфитар-4: И когато гробовете бъдат преобърнати (мъртвите бъдат извадени).
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-5
82/ал-Инфитар-5: Ще узнае всяка душа какво е направила и какво не е.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-6
82/ал-Инфитар-6: О, човече, какво те отдалечи от твоя щедър Господ?
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-7
82/ал-Инфитар-7: Той е (твоят Господ), Който те сътвори, после те оформи и те направи стабилен и здрав по определен ред.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-8
82/ал-Инфитар-8: В какъвто образ пожела, в такъв те нагласи (с различен генетичен код за всеки).
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-9
82/ал-Инфитар-9: Ала не! Вие взимате за лъжа вярата.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-10
82/ал-Инфитар-10: Но наистина над вас има (запомнящи, записващи) ангели- надзиратели.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-11
82/ал-Инфитар-11: Като благородни писари (записвачи).
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-12
82/ал-Инфитар-12: И знаят какво вършите.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-13
82/ал-Инфитар-13: И наистина праведниците са в блаженство.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-14
82/ал-Инфитар-14: А неверниците са в пламтящ огън.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-15
82/ал-Инфитар-15: И в Съдния ден се облягат на (хвърлят в) огъня.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-16
82/ал-Инфитар-16: И те не ще избягат (няма да изчезнат) от него.
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-17
82/ал-Инфитар-17: Но откъде да знаеш ти какво е Съдният ден?
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-18
82/ал-Инфитар-18: И после, откъде да знаеш ти какво е Съдният ден?
Слушайте Коран: 82/ал-Инфитар-19
82/ал-Инфитар-19: Денят, в който никой (никоя душа) няма да е от полза на друг ­(друга душа) и повелята в този Ден принадлежи на Аллах.

ал-Мутаффифин

Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-1
83/ал-Мутаффифин-1: Горко на онези, които измерват (теглят) по-малко.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-2
83/ал-Мутаффифин-2: Те, когато купуват от хората, изпълват мярката (теглят или измерват правилно).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-3
83/ал-Мутаффифин-3: А когато измерват или теглят, за да продават (на хората), ги ощетяват (теглят или измерват по-малко).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-4
83/ал-Мутаффифин-4: И те не допускат ли (не знаят ли), че ще бъдат възкресени (върнати)?
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-5
83/ал-Мутаффифин-5: За великия Ден.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-6
83/ал-Мутаффифин-6: Денят, в който хората ще се изправят пред Господа на световете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: