de Heilige Koran (Djuz'-30, Pagina-587), Al-Infitar 1-19, Al-Muthaffifin 1-6

Al-Infitar: 82/Al-Infitar-1, 82/Al-Infitar-2, 82/Al-Infitar-3, 82/Al-Infitar-4, 82/Al-Infitar-5, 82/Al-Infitar-6, 82/Al-Infitar-7, 82/Al-Infitar-8, 82/Al-Infitar-9, 82/Al-Infitar-10, 82/Al-Infitar-11, 82/Al-Infitar-12, 82/Al-Infitar-13, 82/Al-Infitar-14, 82/Al-Infitar-15, 82/Al-Infitar-16, 82/Al-Infitar-17, 82/Al-Infitar-18, 82/Al-Infitar-19, Al-Muthaffifin: 83/Al-Muthaffifin-1, 83/Al-Muthaffifin-2, 83/Al-Muthaffifin-3, 83/Al-Muthaffifin-4, 83/Al-Muthaffifin-5, 83/Al-Muthaffifin-6, de Heilige Koran, Djuz'-30, Pagina-587, Al-Infitar 1-19, Al-Muthaffifin 1-6
direction_left
direction_right

Al-Infitar

Luister Koran: 82/Al-Infitar-1
82/Al-Infitar-1: Wanneer de hemel gespleten wordt.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-2
82/Al-Infitar-2: En wanneer de sterren vallen.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-3
82/Al-Infitar-3: En wanneer de zeeën overstromen.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-4
82/Al-Infitar-4: En wanneer de graven worden omgekeerd.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-5
82/Al-Infitar-5: Dan weet de ziel wat zij heeft verricht en wat zij nagelaten heeft.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-6
82/Al-Infitar-6: O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele?
Luister Koran: 82/Al-Infitar-7
82/Al-Infitar-7: Degene Die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?
Luister Koran: 82/Al-Infitar-8
82/Al-Infitar-8: In welke vorm Hij ook wilde heeft Hij jou samengesteld.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-9
82/Al-Infitar-9: Nee, jullie loochenen zelfs de Dag des Oordeels.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-10
82/Al-Infitar-10: En voorwaar, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-11
82/Al-Infitar-11: Eervollen, schrijvenden.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-12
82/Al-Infitar-12: Zij weten wat jullie doen.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-13
82/Al-Infitar-13: Voorwaar, de deugdzamen verkeren zeker in gelukzaligheid.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-14
82/Al-Infitar-14: En voorwaar, de zondaren verkeren zeker in de Hel.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-15
82/Al-Infitar-15: Zij gaan erin op de Dag des Oordeels.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-16
82/Al-Infitar-16: En zij zullen er nooit afwezig zijn.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-17
82/Al-Infitar-17: En wat doet jou weten wat de Dag des Oordeels is?
Luister Koran: 82/Al-Infitar-18
82/Al-Infitar-18: Nogmaals, wat doet jou weten wat de Dag des Oordeels is?
Luister Koran: 82/Al-Infitar-19
82/Al-Infitar-19: Op die Dag is geen ziel bij machte iets voor een (andere) ziel te doen. En het bevel behoort op die Dag aan Allah.

Al-Muthaffifin

Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-1
83/Al-Muthaffifin-1: Wee de zwendelaars!
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-2
83/Al-Muthaffifin-2: Degenen die wanneer zij mensen voor zich laten wegen de volle maat eisen.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-3
83/Al-Muthaffifin-3: Maar wanneer zij voor anderen afmeten of voor hen afwegen, benadelen zij (hen).
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-4
83/Al-Muthaffifin-4: Zijn diegenen dan er niet van overtuigd dat zij opgewekt zullen worden?
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-5
83/Al-Muthaffifin-5: Op een geweldige Dag?
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-6
83/Al-Muthaffifin-6: Op de Dag waarop de mensen voor de Heer der Werelden staan?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: