de Heilige Koran (Djuz'-30, Pagina-595), Ash-Shams 1-15, Al-Layl 1-14

Ash-Shams: 91/Ash-Shams-1, 91/Ash-Shams-2, 91/Ash-Shams-3, 91/Ash-Shams-4, 91/Ash-Shams-5, 91/Ash-Shams-6, 91/Ash-Shams-7, 91/Ash-Shams-8, 91/Ash-Shams-9, 91/Ash-Shams-10, 91/Ash-Shams-11, 91/Ash-Shams-12, 91/Ash-Shams-13, 91/Ash-Shams-14, 91/Ash-Shams-15, Al-Layl: 92/Al-Layl-1, 92/Al-Layl-2, 92/Al-Layl-3, 92/Al-Layl-4, 92/Al-Layl-5, 92/Al-Layl-6, 92/Al-Layl-7, 92/Al-Layl-8, 92/Al-Layl-9, 92/Al-Layl-10, 92/Al-Layl-11, 92/Al-Layl-12, 92/Al-Layl-13, 92/Al-Layl-14, de Heilige Koran, Djuz'-30, Pagina-595, Ash-Shams 1-15, Al-Layl 1-14
direction_left
direction_right

Ash-Shams

Luister Koran: 91/Ash-Shams-1
91/Ash-Shams-1: Bij de zon en haar ochtendlicht.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-2
91/Ash-Shams-2: Bij de maan wanneer zij haar (de zon) volgt.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-3
91/Ash-Shams-3: Bij de dag wanneer hij het (duister) verdrijft.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-4
91/Ash-Shams-4: Bij de nacht wanneer hij haar (de aarde) bedekt.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-5
91/Ash-Shams-5: Bij de hemel en Wie haar gebouwd heeft.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-6
91/Ash-Shams-6: Bij de aarde en Wie haar uitgespreid heeft.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-7
91/Ash-Shams-7: Bij de ziel en Wie haar vervolmaakt heeft.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-8
91/Ash-Shams-8: Hij Die haar haar zondigheid en haar vrees (voor Hem) bijgebracht heeft.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-9
91/Ash-Shams-9: Voorwaar, hij die haar (de ziel) loutert, zal welslagen.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-10
91/Ash-Shams-10: En waarlijk verliest hij die haar bederft.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-11
91/Ash-Shams-11: De Tsamoed loochenden in hun buitensporigheid.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-12
91/Ash-Shams-12: Toen de ellendigste onder hen opstond.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-13
91/Ash-Shams-13: Daarop zei de Boodschapper van Allah (Shâlih) tot hen: "(Sla acht op) de vrouwtjeskameel van Allah en haar drinktijden."
Luister Koran: 91/Ash-Shams-14
91/Ash-Shams-14: Maar zij loochenden hem en slachtten haar. Toen vernietigde hun Heer hen wegens hun zonden en maakte hen met de grond gelijk.
Luister Koran: 91/Ash-Shams-15
91/Ash-Shams-15: En Hij vreesde de gevolgen daarvan niet.

Al-Layl

Luister Koran: 92/Al-Layl-1
92/Al-Layl-1: Bij de nacht wanneer hij bedekt.
Luister Koran: 92/Al-Layl-2
92/Al-Layl-2: Bij de dag wanneer hij beschijnt.
Luister Koran: 92/Al-Layl-3
92/Al-Layl-3: Bij Wie de man en de vrouw schiep.
Luister Koran: 92/Al-Layl-4
92/Al-Layl-4: Voorwaar, jullie daden zijn zeker verschillend.
Luister Koran: 92/Al-Layl-5
92/Al-Layl-5: Wat betreft degene die geeft en (Allah) vreest.
Luister Koran: 92/Al-Layl-6
92/Al-Layl-6: En in de goede beloning (het Paradijs) gelooft.
Luister Koran: 92/Al-Layl-7
92/Al-Layl-7: Wij zullen voor hem het gemakkelijke vergemakkelijken.
Luister Koran: 92/Al-Layl-8
92/Al-Layl-8: En wat betreft degene die gierig is en zich behoefteloos waant.
Luister Koran: 92/Al-Layl-9
92/Al-Layl-9: En die de goede beloning loochent.
Luister Koran: 92/Al-Layl-10
92/Al-Layl-10: Wij zullen voor hem het moeilijke vergemakkelijken.
Luister Koran: 92/Al-Layl-11
92/Al-Layl-11: En zijn bezit zal hem niet baten wanneer hij (in de Hel) valt.
Luister Koran: 92/Al-Layl-12
92/Al-Layl-12: Voorwaar, aan Ons is zeker de Leiding.
Luister Koran: 92/Al-Layl-13
92/Al-Layl-13: En voorwaar, Ons behoort zeker het laatste (het Hiernamaals) en het eerste (het wereldse leven).
Luister Koran: 92/Al-Layl-14
92/Al-Layl-14: Daarom waarschuw Ik jullie voor een laaiend vuur (de Hel).
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: