At-Takwir 1-29, de Heilige Koran (Djuz'-30, Pagina-586)

At-Takwir: 81/At-Takwir-1, 81/At-Takwir-2, 81/At-Takwir-3, 81/At-Takwir-4, 81/At-Takwir-5, 81/At-Takwir-6, 81/At-Takwir-7, 81/At-Takwir-8, 81/At-Takwir-9, 81/At-Takwir-10, 81/At-Takwir-11, 81/At-Takwir-12, 81/At-Takwir-13, 81/At-Takwir-14, 81/At-Takwir-15, 81/At-Takwir-16, 81/At-Takwir-17, 81/At-Takwir-18, 81/At-Takwir-19, 81/At-Takwir-20, 81/At-Takwir-21, 81/At-Takwir-22, 81/At-Takwir-23, 81/At-Takwir-24, 81/At-Takwir-25, 81/At-Takwir-26, 81/At-Takwir-27, 81/At-Takwir-28, 81/At-Takwir-29, de Heilige Koran, Djuz'-30, Pagina-586, At-Takwir 1-29
direction_left
direction_right

At-Takwir

Luister Koran: 81/At-Takwir-1
81/At-Takwir-1: Wanneer de zon opgerold wordt.
Luister Koran: 81/At-Takwir-2
81/At-Takwir-2: En wanneer de sterren vallen.
Luister Koran: 81/At-Takwir-3
81/At-Takwir-3: En wanneer de bergen bewogen worden.
Luister Koran: 81/At-Takwir-4
81/At-Takwir-4: En wanneer de drachtige kamelen achtergelaten worden.
Luister Koran: 81/At-Takwir-5
81/At-Takwir-5: En wanneer de wilde dieren verzameld worden.
Luister Koran: 81/At-Takwir-6
81/At-Takwir-6: En wanneer de zeeën tot koken gebracht worden.
Luister Koran: 81/At-Takwir-7
81/At-Takwir-7: En wanneer de zielen verenigd worden.
Luister Koran: 81/At-Takwir-8
81/At-Takwir-8: En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt.
Luister Koran: 81/At-Takwir-9
81/At-Takwir-9: Voor welke zonde zij gedood werd.
Luister Koran: 81/At-Takwir-10
81/At-Takwir-10: En wanneer de bladen opengeslagen worden.
Luister Koran: 81/At-Takwir-11
81/At-Takwir-11: En wanneer de hemel afgestroopt wordt.
Luister Koran: 81/At-Takwir-12
81/At-Takwir-12: En wanneer Djahîm (de Hel) ontstoken wordt.
Luister Koran: 81/At-Takwir-13
81/At-Takwir-13: En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.
Luister Koran: 81/At-Takwir-14
81/At-Takwir-14: Dan weet een ziel wat zij verricht heeft.
Luister Koran: 81/At-Takwir-15
81/At-Takwir-15: Ik zweer bij de sterren.
Luister Koran: 81/At-Takwir-16
81/At-Takwir-16: De voortspoedenden, de ondergaanden.
Luister Koran: 81/At-Takwir-17
81/At-Takwir-17: En bij de nacht wanneer hij opdoemt.
Luister Koran: 81/At-Takwir-18
81/At-Takwir-18: En bij de dageraad wanneer hij gloort.
Luister Koran: 81/At-Takwir-19
81/At-Takwir-19: Voorwaar, het is zeker het woord van een edele Boodschapper.
Luister Koran: 81/At-Takwir-20
81/At-Takwir-20: Een bezitter van kracht die een ereplaats heeft bij de Bezitter van de Troon.
Luister Koran: 81/At-Takwir-21
81/At-Takwir-21: Die gehoorzaamd wordt en betrouwbaar is.
Luister Koran: 81/At-Takwir-22
81/At-Takwir-22: En jullie metgezel (Moehammad) is niet bezeten.
Luister Koran: 81/At-Takwir-23
81/At-Takwir-23: En voorzeker, hij heeft hem (Djibrîl) aan de heldere horizon gezien.
Luister Koran: 81/At-Takwir-24
81/At-Takwir-24: En hij is niet achterhoudend (met berichten) over het onwaarneembare.
Luister Koran: 81/At-Takwir-25
81/At-Takwir-25: En het is niet het Woord van een vervloekte Satan.
Luister Koran: 81/At-Takwir-26
81/At-Takwir-26: Waarheen wenden jullie je dan?
Luister Koran: 81/At-Takwir-27
81/At-Takwir-27: Dit is niets anders dan een Vermaning voor de werelden.
Luister Koran: 81/At-Takwir-28
81/At-Takwir-28: Voor wie van jullie het rechte (Pad) wil volgen.
Luister Koran: 81/At-Takwir-29
81/At-Takwir-29: En jullie kunnen niets willen, behalve wanneer Allah, de Heer der Werelden, het wil.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: