Al-Fajr 1-23, de Heilige Koran (Djuz'-30, Pagina-593)

Al-Fajr: 89/Al-Fajr-1, 89/Al-Fajr-2, 89/Al-Fajr-3, 89/Al-Fajr-4, 89/Al-Fajr-5, 89/Al-Fajr-6, 89/Al-Fajr-7, 89/Al-Fajr-8, 89/Al-Fajr-9, 89/Al-Fajr-10, 89/Al-Fajr-11, 89/Al-Fajr-12, 89/Al-Fajr-13, 89/Al-Fajr-14, 89/Al-Fajr-15, 89/Al-Fajr-16, 89/Al-Fajr-17, 89/Al-Fajr-18, 89/Al-Fajr-19, 89/Al-Fajr-20, 89/Al-Fajr-21, 89/Al-Fajr-22, 89/Al-Fajr-23, de Heilige Koran, Djuz'-30, Pagina-593, Al-Fajr 1-23
direction_left
direction_right

Al-Fajr

Luister Koran: 89/Al-Fajr-1
89/Al-Fajr-1: Bij de dageraad.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-2
89/Al-Fajr-2: Bij de tien nachten. (De eerste tien dagen en nachten van de maand Dzoelhiddjah)
Luister Koran: 89/Al-Fajr-3
89/Al-Fajr-3: Bij het even en het oneven.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-4
89/Al-Fajr-4: Bij de nacht wanneer hij voorbijgaat.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-5
89/Al-Fajr-5: Is daarin geen eed voor de bezitter van verstand?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-6
89/Al-Fajr-6: Heb jij niet vernomen hoe jouw Heer de 'Âd heeft behandeld?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-7
89/Al-Fajr-7: Van de stad Iram met zijn zuilen?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-8
89/Al-Fajr-8: Zoals nog nooit een stad is geschapen in de landen?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-9
89/Al-Fajr-9: En de Tsamôed die de rotsen uithieuwen in de vallei?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-10
89/Al-Fajr-10: En Fir'aun, de bezitter van de pinnen?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-11
89/Al-Fajr-11: Degenen die overtraden in het land?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-12
89/Al-Fajr-12: En daarin veelvuldig verderf zaaiden?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-13
89/Al-Fajr-13: Toen deed jouw Heer de gesel van de bestraffing op hen neerdalen.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-14
89/Al-Fajr-14: Voorwaar, jouw Heer is zeker waakzaam.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-15
89/Al-Fajr-15: Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem op de proef stelt en hem aanzien geeft en hem genietingen schenkt, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geëerd."
Luister Koran: 89/Al-Fajr-16
89/Al-Fajr-16: Maar wanneer Hij hem beproeft, en dan zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij vernederd."
Luister Koran: 89/Al-Fajr-17
89/Al-Fajr-17: Nee! Jullie ondersteunen immers de wees niet.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-18
89/Al-Fajr-18: En jullie sporen elkaar niet aan tot het voeden van de behoeftigen.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-19
89/Al-Fajr-19: En jullie verteren het erfdeel inhalig.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-20
89/Al-Fajr-20: En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-21
89/Al-Fajr-21: Nee, wanneer de aarde met klappen verpulverd wordt.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-22
89/Al-Fajr-22: En jouw Heer komt, en de Engelen, rij na rij.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-23
89/Al-Fajr-23: En op de Dag dat de Hel wordt getoond, op die Dag zal de mens zich (zijn slechte daden) herinneren, maar wat baat hem dan nog de herinnering?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: